ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
วอนช่วยกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยในเจ้าพระยา พบปี 59 มีมากกว่า 3,530 ตัน


 


(28 พ.ย. 59) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 38/2559 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อาทิ รองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการจัดเก็บขยะมูลฝอย ผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์สุดเขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 เขต

สำหรับผักตบชวาและขยะมูลฝอยทางน้ำที่จัดเก็บได้จะนำไปรวบรวมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม แล้วส่งไปกำจัดด้วยวิธี การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยปริมาณมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จัดเก็บได้ ปี 2556–2559 จะมีปริมาณลดลงทุกปี ดังนี้ ปี 2556 วัชพืช 4,170 ตัน เศษไม้ 508 ตัน พลาสติกและโฟม 153 ตัน รวม 4,831 ตัน ปี 2557 วัชพืช 3,679 ตัน เศษไม้ 788 ตัน พลาสติกและโฟม 263 ตัน รวม 4,730 ตัน ปี 2558 วัชพืช 3,853 ตัน เศษไม้ 482 ตัน พลาสติกและโฟม 144 ตัน รวม 4,479 ตัน และปี 2559 วัชพืช 2,994 ตัน เศษไม้ 187 ตัน พลาสติกและโฟม 187 ตัน รวม 3,368 ตัน ซึ่งปริมาณมูลฝอยจากแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลี่ยวันละ 12 ตัน แบ่งเป็น วัชพืช 84% เศษไม้ 11% พลาสติกและโฟม 4% ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้นำผักตบชวาไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีอัตราส่วนผักตบชวา (20) : กิ่งไม้ใบไม้ (50) : กากตะกอนสิ่งปฏิกูล (30)

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้มีการศึกษาและหาแนวทางการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด อาทิ การใช้พลังงานจากผักตบชวา รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง กำจัดผักตบชวา และไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 พ.ย. 2559 เวลา : 17:31:24

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 8:44 pm