ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.เตือนผถห.UPA ศึกษาข้อมูล IFAเห็นว่าไม่ควรอนุมัติให้สัตยาบันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า


 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA)  ศึกษาข้อมูลก่อนให้สัตยาบันการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยบริษัทย่อยเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ ในประเทศเมียนมาร์ มูลค่ารวม 9,778 ล้านบาทเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่ง IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้สัตยาบัน


พร้อมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสิทธิของตนเองโดยเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2559เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 พ.ย. 2559 เวลา : 08:25:19

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 12:39 am