ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวา 4 ธ.ค.นี้


 


ผู้ช่วยโฆษกฯ เผยภาครัฐเชิญชวนประชาชนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวาพร้อมกันทั่วประเทศ 4 ธันวาคมนี้

วันนี้ (29  พ.ย. 59) เวลา 13.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเรื่องที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานที่ประชุม ครม. ให้รับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีเป็นจำนวนมากถึง 6 ล้านตันว่า ตั้งแต่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 2 ล้านตัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนจึงได้มีการจัดตั้งระบบโครงสร้างของคณะกรรมการในระดับนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะปฏิบัติการ รวมทั้งสำรวจและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดพบว่ามีผักตบชวาจำนวนมากถึง 6,200,000 ตัน โดยระยะเวลาในการดำเนินการเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 ทั้งนี้จะมีการแบ่งพื้นที่และหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งในระดับแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง รวมถึงแหล่งน้ำปิด กำหนดมาตรการในการกำจัดหรือเก็บใหญ่และมาตรการป้องกันหรือเก็บเล็ก โดยจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ดูแลรักษาแหล่งน้ำ การนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนอุปกรณ์ เช่น เรือท้องแบนและเครื่องย่อยผักตบชวา เป็นต้น

สำหรับปัญหาและอุปสรรของการจัดเก็บผักตบชวา ได้แก่ 1) เครื่องมือ เครื่องจักร และกำลังพลไม่เพียงพอ 2) การหาสถานที่ทิ้งผักตบชวา 3) การขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของผักตบชวา ตลอดจนความร่วมมือจากประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ทางภาครัฐต้องการให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดผักตบชวามากขึ้น จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งตรงกับเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยจะดำเนินโครงการบริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ย. 2559 เวลา : 16:03:40

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 10:39 am