ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยว


 


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้(29 พ.ย.)ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 โดยกำหนดให้เงินที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท สามารถนำมาหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งรวมกับมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้วอีก 15,000 บาท รวมเป็น 30,000 บาท โดยคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้รวมทั้งสิ้น 150 ล้านบาท  แต่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้เงินไม่ไหลออกนอกประเทศ
          
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้จ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท  จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินค่าบริการดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีดังกล่าวเมื่อรวมกับการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นบาท
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ย. 2559 เวลา : 16:45:57

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 11:01 am