ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ขยายเวลาให้กฟน.นำสายไฟฟ้าลงดินเส้นปทุมวัน/พระราม 3/นนทรี จนถึงปี 64 พร้อมเพิ่มวงเงินเป็น 9 พันลบ.


พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุนรวม 9,088.8 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ 5,400 ล้านบาท และเงินรายได้ของกฟน. 3,688.8 ล้านบาท
   

สำหรับแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าฉบับเดิมปี 2551-2556 นั้น ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1.โครงการปทุมวัน จิตรลดา และพญาไท เพิ่มเติม 2.โครงการพระราม 3 และ 3.โครงการนนทรี วงเงินรวม 5,699 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการนั้นในโครงการพระราม 3 และนนทรี ได้ใช้วิธีการว่าจ้างโดยว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งพบว่า จากการประเมินการใช้วงเงินลงทุนโครงการนนทรีและพระราม 3 เกินกว่ากรอบวงเงินลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ จึงได้มีการเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างท่อร้อยสามหลักเป็นก่อสร้างอุโมงค์ในถนนพระราม 3 ช่วงจากสถานีต้นทางถนนตก-สะพานพระราม 9 รวม 3.6 กิโลเมตร เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างท่อร้อยสามหลักเพิ่มเติมได้ ด้วยข้อจำกัด ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ราคาต่อหน่วยของวัสดุอุปกรณ์และแรงงานเพิ่มขึ้น จึงได้มีการปรับเป้าหมายการดำเนินงานทั้งปริมาณงาน เงินลงทุน และระยะเวลาการดำเนินงาน
   

สำหรับการปรับเปลี่ยนแผนงานนั้น ได้ขยายเวลาการดำเนินการเป็นปี 2551-2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,088.8 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้ให้กฟน.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแผนงานฯ(ฉบับปรับปรุง) เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดการดำเนินงานล่ช้า และหรือเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น กฟน.ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมทั้งกำกับดูแลการพาดสายของหน่วยงานอื่นๆในปัจจุบันให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   

ขณะเดียวกัน ยังให้กฟน.ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามแผนงานเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟโดยรวมและให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กฟน.บูรณาการโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพฯ การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สามารถดำเนินตามแผนงานดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
    


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ม.ค. 2560 เวลา : 18:16:16

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 7:42 pm