ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขาย 49,793 ลบ.


 ตลาดตราสารหนี้ไทย ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560

   มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 49,793 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 1,931 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 435 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,664 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.86%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

 ภาพรวมของตลาดในวันนี้  
                 Yield Curve ค่อนข้างนิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้มี NET OUTFLOW 4,664 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,664 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 3,192 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะเลือกนาย เจอโรม พาวเวล ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เป็นประธาน Fed คนใหม่  ทั้งนี้ตลาดติดตาม การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เกี่ยวกับนโยบายการเงิน และแถลงมติอัตราดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย

30-10-2017

Change

 

มูลค่าการซื้อขาย

49,792.89 ลบ.

 

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เดือน

1.20 %

 

0.00 %

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปี

1.41 %

 

0.00 %

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปี

1.86 %

 

0.01 %

 มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร

ล้านบาท

Change

 

ตั๋วเงินคลัง

0.00

 

100 %

พันธบัตรรัฐบาล

13,433.39

 

24 %

ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล

0.00

 

n/a

พันธบัตร ธปท.

32,237.18

 

49 %

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

0.00

 

100 %

หุ้นกู้เอกชน

3,393.62

 

43 %

พันธบัตรต่างประเทศ

0.00

 

100 %

 

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า


บันทึกโดย : วันที่ : 30 ต.ค. 2560 เวลา : 18:48:00

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 6:34 pm