ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รฟท.พร้อมใช้เครื่อง EDC ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ 1 พ.ย.นี้


 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมใช้งานเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ Electronic Data Capture (เครื่อง EDC) ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทดแทนโครงการรถไฟฟรีพร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มีบัตรสามารถซื้อตั๋วโดยสารเดินทางได้ทุกขบวน และทุกประเภทชั้นที่นั่ง

  นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ภายหลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ Electronic Data Capture หรือเครื่อง EDC ประจำสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศที่จำหน่ายตั๋วด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ STARS – 2 เสร็จเรียบร้อย และอบรมพนักงานขายตั๋วโดยสารเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้สิทธิ์ขึ้นรถไฟ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จากเดิมจะเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แต่เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาโครงการรถไฟฟรีของรัฐบาลต่อไปอีก 1 เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะเริ่มใช้บัตรในการซื้อตั๋วโดยสารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

  สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ เป็นจำนวน 500 บาทต่อเดือน โดยสามารถซื้อตั๋วโดยสารเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารทุกขบวน ทุกชั้นที่นั่ง ตั๋วรายเดือน และตั๋วอัตราพิเศษชั้น 3 ยกเว้นตั๋วคูปองรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว บัตร VIP โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้

  หากกรณีซื้อตั๋วเกินจำนวนเงินที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเป็นเงินสดให้ครบตามจำนวนได้ โดยจะตรวจสอบสิทธิที่เหลือในวงเงิน โดยเครื่อง EDC ก่อนดำเนินการจำหน่ายตั๋วทุกครั้ง และเมื่อครบ 1 เดือนแล้ว หากใช้เดินทางโดยรถไฟไม่ครบ วงเงินนั้นจะถูกยกเลิกไป และในรอบเดือนใหม่จะให้วงเงิน 500 บาทต่อเดือน

  ประชาชนผู้ถือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องนำบัตรฯ ที่มีชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบหน้าของตนเองมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ช่องขายตั๋วเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร และต้องใช้สิทธิด้วยตัวเอง ทั้งนี้บัตรสวัสดิการ 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ กรณีการคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร หากผู้ถือบัตรซื้อตั๋วที่เป็นการจ่ายเงินโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือจ่ายเงินสดเพิ่มในส่วนต่างไปแล้ว ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ โดยให้เลื่อนตามประเภทขบวนรถ ชั้นที่นั่งเดิมที่ออกตั๋วไว้ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ต.ค. 2560 เวลา : 11:28:39

04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 12:12 am