ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขสมก. ประกาศยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภท


 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกาศยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภท ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น  เนื่องจากจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน  และส่งผลกระทบต่อต้นทุนระบบเศรษฐกิจในภาพรวม 

    นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งขณะนี้
   มีกระแสข่าวว่าสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง (รถเอกชนร่วมบริการ ขสมก.) เตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น  ในส่วนของ ขสมก.ยังไม่มีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภทแต่อย่างใด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารดังกล่าว  ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก
   อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างต้นทุนอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในทุกประเด็นปัจจัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ และแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางให้ได้มาตรฐานสากล  เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด และเห็นว่าอัตราค่าโดยสารใหม่มีความเหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ประกาศกำหนดเป็นโครงสร้างราคาใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อไป


LastUpdate 25/05/2561 17:15:53 โดย : Admin

17-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 17, 2020, 12:11 am