ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ทย.ประกาศปิดท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่16.00 น.วันที่ 4 ม.ค. - เวลา 12.00 น. วันที่ 5 ม.ค.62


นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โดยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยได้สรุปสถานการณ์ช่วงเวลา 12.00 น. ดังนี้

          
1. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ ภาพรวมของผู้โดยสารขาออกทั้งเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินพิเศษเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 มีจำนวน 3,009 คน ซึ่งไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด
          สำหรับสถานการณ์ในวันที่ 4 มกราคม 2562 จากการประเมินสถานการณ์ผ่านข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าเส้นทางของพายุและความเร็วลม อาจมีผลกระทบต่อการทำการบินของอากาศยาน จึงขอประกาศปิดการให้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม - เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2562
          ส่งงผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ 2 เที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ 4 เที่ยวบิน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 3 เที่ยวบิน โดยได้ออกประกาศ NOTAM และแจ้งสายการบินเพื่อประสานกับผู้โดยสารต่อไป
          
2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ระดับน้ำภายในและโดยรอบท่าอากาศยานอยู่ในสถานการณ์ปกติ สภาพอากาศมีลมและฝนค่อนข้างแรง โดยประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุจะขึ้นฝั่งเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันนี้ โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทขนส่งได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่งรถมาให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หากได้รับการร้องขอ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไปยังจุดต่างๆในตัวเมือง
          สำหรับสถานการณ์การเปิดให้บริการของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจะได้ประเมินสถานการณ์ในช่วงบ่าย (14.00น.) และจะออกประกาศ NOTAM และแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
          
3. ท่าอากาศยานชุมพร ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีเมฆครึ้มไม่มีฝน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน มีการสำรวจและเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆเพื่อการให้บริการได้ตามปกติ
          
4. ท่าอากาศยานระนอง ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีเมฆครึ้มไม่มีฝน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน มีการสำรวจและเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆเพื่อการให้บริการได้ตามปกติ
          
5. ท่าอากาศยานกระบี่ ยังสามารถเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีลมและฝนเล็กน้อย
          
6. ท่าอากาศยานตรัง ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีฝนตกเล็กน้อย มีผู้โดยสารบางส่วนจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชที่เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานตรัง และบางส่วนเดินทางโดยรถขนส่งเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางได้ตามปกติไม่มีตกค้างแต่อย่างใด
          
7. ท่าอากาศยานนราธิวาส ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีลมเล็กน้อย
          
ทั้งนี้กรมท่าอากาศยานจะได้ติดตามและรายงานความคืบหน่าของสถานการณ์พายุปาบึกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร สำหรับผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน หมายเลขโทรศัพท์พิเศษของศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โทร 02-2870320-9 ต่อ 2593, 2595 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โทร 075 450 545, 090 278 0065 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 077-441230 ท่าอากาศยานระนอง โทร 077-862252-3 ท่าอากาศยานชุมพร โทร 077-591267-9 ท่าอากาศยานกระบี่ โทร 075-701471 ท่าอากาศยานตรัง โทร 075-572151 ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร 073-565061-5

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ม.ค. 2562 เวลา : 12:58:06

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 12:09 am