ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เลื่อน "เลือกตั้ง" !! "กรมการปกครอง" สั่งฝ่ายทะเบียนทั่วประเทศ ชะลอแผนเตรียมการ


กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) เผยแพร่เอกสารในเว็บไซด์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง มท.ไปยังนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาระบุ ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 481 ลงวันที่ 21ธ.ค.61 สำนักทะเบียนกลางให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เตรียมการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ตามแผนงานการเลือกตั้งฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นั้น


เนื่องจากได้รับการประสานจาก กกต.ว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.... ยังไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอระงับการดำเนินงานตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ที่ได้แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 

 
 
 
 
 
ดังนั้น จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ชะลอการปฏิบัติตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ตามหนังสือดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น
 
 

LastUpdate 08/01/2562 12:09:57 โดย : Admin

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 6:47 pm