ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธนาคารกรุงเทพนำเสนอดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด1.625% ต่อปี


?ธนาคารกรุงเทพนำเสนอดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 9 เดือน อัตรา1.625%ต่อปี ระยะเวลา 7เดือน อัตรา 1.375% ต่อปีและระยะเวลา 4 เดือน อัตรา 1.250% ต่อปี เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย

 
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพื่อนำเสนอให้กับผู้ฝากเงินรายย่อย ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.375% ต่อปี และระยะเวลาการฝาก 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี โดยสามารถนำฝากได้ตั้งแต่วันนี้
 
‘การนำเสนออัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาดังกล่าว นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินฝากประจำระยะเวลาปกติ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย’

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ม.ค. 2562 เวลา : 14:35:40

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 4:42 am