ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เริ่มแล้ว!!! หลังเที่ยงคืน (เข้าคืน 26 มี.ค) ตั้งด่าน สกัดเดินทางข้ามจังหวัด หลังปลัดมหาดไทยออก "คำสั่งด่วน" ถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หลังจากที่ รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ความว่า

 
ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย
 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่  25 มีนาคม 2563
 
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 


 
 
 
จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อ 10 วรรคสอง ของข้อกำหนดฯ โดยให้จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตุผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
 

LastUpdate 25/03/2563 23:42:03 โดย : Admin

29-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2020, 8:40 pm