สุขภาพ
ตรวจ "สมองเสื่อม"ด้วยสมาร์ทโฟน-แทบเล็ต 

ก้าวไปอีกขั้นกับวิทยาการที่ล้ำหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เพราะปัจจุบันวงการแพทย์ไทยได้มีการคิดค้นนวตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ ที่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถตรวจโรคสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์ได้เอง เพียงโหลดโปรแกรมแอพพลิเคชั่นตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ในเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต ก็สามารถตรวจสมองเบื้องต้นได้ด้วยตนเองว่าสมองเสื่อมหรือไม่

 
 
 
 
โดยมื่อเร็ว ๆนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน“สร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 5” ณ สวนสุขภาพ ภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้รู้จักโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและรู้จักโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมพบในคนไทยมากถึงร้อยละ 30  หวังปลุกจิตสำนึกร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ไข ป้องกันหรือชะลอการป่วยเป็นโรคนี้

เนื่องจากในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต่างจากอีกหลายประเทศทั่วโลกที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ในโอกาสเดียวกันทาง TCELS ได้เปิดเผยข่าวดีว่า เวลานี้สามารถให้คนไทยได้ใช้เครื่องมือช่วยตรวจคัดกรองใหม่ ตรวจด้วยตัวเองได้แล้ว เป็นฝีมือของนักวิจัยไทยเอง ได้แก่ แอพพลิเคชั่นตรวจสมองว่าเสื่อมหรือไม่ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต

 
 
 
 
ถือเป็นความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยผลงาน “โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์” ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ TCELS และมูลนิธิอัลไซเมอร์ฯ นำทีมโดย ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ แห่งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ฯ
 
 
 
 
 
การตรวจก็ง่ายเพียงดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้บนอุปกรณ์สื่อสารคู่กาย ก็สามารถใช้ตรวจตัวเอง ตรวจผู้สูงอายุ และตรวจสมาชิกในครอบครัว ได้แล้ว รวมถึงยังให้ผลที่แม่นยำ สามารถทราบความเสี่ยงอันเกิดจากโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เบื้องต้นได้ ก่อนที่จะไปตรวจยืนยันอีกครั้งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอสและเอนดรอยด์ ผู้สนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วจากเว็บไซต์ของทางมูลนิธิฯ www.alz.or.th และเว็บไซต์ของทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.tcels.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

LastUpdate 19/02/2556 13:16:57 โดย : Admin
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:59 pm