สุขภาพ
"ชายรักชาย" ระวัง "มะเร็งทวารหนัก"
“เชื้อไวรัส HPV” (Human Papillomavirus) เป็นเชื้อที่สามารถติดต่อได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์และเป็นทราบกันดีว่า เป็นสาเหตุของหูดบริเวณอวัยวะเพศและมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง อย่างไรก็ตามเชื้อ HPV สามารถทำให้เกิดมะเร็งทวารหนักได้เช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนับเป็นผู้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ รองหัวหน้าหน่วยวิจัย SEARCH ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า เชื้อไวรัส HPV มีอยู่มากกว่า 100 สายพันธุ์ที่เป็นเชื้อต้นเหตุของหูด โดยมีจำนวน 40 สายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศและทวารหนัก หากเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงจะมีประมาณ 13-15 สายพันธุ์ โดยการติดเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูงแบบเรื้อรังจะทำให้กลายเป็นเซลล์ระยะก่อนเป็นมะเร็ง

ทั้งนี้ ในผู้หญิงพบว่า มีการติดเชื้อ HPV จนเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกในอัตรา 9.9 คนต่อแสนประชากร เป็นมะเร็งที่ช่องคลอดอัตรา 0.5 คนต่อแสนประชากร และที่ทวารหนัก 2.5 คนต่อแสนประชากร ส่วนในผู้ชายนั้นพบเชื้อ HPV จะเกิดเป็นมะเร็งปากทวารหนักในอัตรา 1.6 คนต่อแสนประชากร และมะเร็งในองคชาติที่อัตรา 1 คนต่อแสนประชากร

 
แม้อัตราเกิดมะเร็งทวารหนักจากเชื้อ HPVในผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชาย แต่ในกลุ่มผู้ชายนั้นพบว่า ร้อยละ 70-90 เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยชายรักชายที่ติดเชื้อ HIV ด้วย จะมีการติดเชื้อ HPV ทุกชนิดร่วมด้วยถึง 85%  และเป็นเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง 58%  ส่วนในกลุ่มชายที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งไม่ได้ติดเชื้อ HIV อัตราการติดเชื้อ HPV ร่วมด้วยจะลดลงกว่าครึ่ง คือ 58% 
 
ดังนั้น ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงควรป้องกันตัวเอง ด้วยการไปคัดกรองหาเชื้อ HPV และ “ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก” (Anal Pap Smear) ซึ่งเป็นวิธีเก็บเซลล์มาตรวจหาความผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง หากพบว่าผิดปกติแพทย์จะตรวจซ้ำต่อไปว่า มีความผิดปกติในช่วงใด จากนั้นจะทำการรักษาที่บริเวณนั้นก่อนลุกลามกลายเป็นมะเร็ง
ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 1 ปี

นอกจากการตรวจคัดกรองแล้ว อาจเลือกใช้วิธี “ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV” ร่วมด้วยได้ ซึ่ง รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน HPV ในผู้ชาย สามารถลดอัตราการติดเชื้อได้และมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากทวารหนักสูงถึงร้อยละ 78 ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนที่ช่วยป้องกันเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงแบบ 2 ชนิด และ 4 ชนิดใช้แล้ว

“ในออสเตรเลีย มีการฉีดวัคซีนให้แก่ เด็กนักเรียนชาย เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ HPV ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้อ HPV” 

ใครที่คิดว่า ตนเองเสี่ยงติดเชื้อร้ายนี้ ควรฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน เพื่อความไม่ประมาท ....

 


LastUpdate 05/04/2556 15:35:17 โดย : Admin
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:26 pm