อสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผย ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการลดลง


 

 
 
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยไตรมาส 2 สารพัดปััจจัยลบรุมเร้าตลาดบ้านจัดสรร จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาการเมือง แรงงานขาดแคลน วัสดุก่อสร้างพาเหรดขึ้นราคายกแผง กดความเชื่อมั่นผู้ประกอบการลดลง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2556 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 166 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 30 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 136 บริษัท ในการคำนวณดัชนีรวมจะให้น้ำหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียน 50:50 เท่ากัน

 
นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัยมีค่ากลางของดัชนีเท่ากับ 50 ดังนั้น หากค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ดี และหากดัชนีมีค่าสูงกว่าเดิม มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ดีขึ้นจากเดิม ในทางตรงข้าม หากค่าดัชนีต่ำกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ไม่ดี และหากดัชนีมีค่าต่ำกว่าเดิม มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่แย่ลงจากเดิม

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2556 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) มีค่าเท่ากับ 54.7 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1/2556 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 57.8 และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 55.8

เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed) มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 59.2 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าดัชนี 62.2

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Listed) มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 50.1 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าดัชนี 53.3
 
 
 
ค่าดัชนีในไตรมาส 2/2556 สูงกว่า 50.0 แสดงว่าผู้ประกอบการยังมีความเห็นว่าภาวะตลาดยังดีอยู่ แต่ดัชนีปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว แสดงว่าผู้ประกอบการไม่มั่นใจมากเท่ากับเมื่อไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาส 2/2556 ผู้ประกอบการมีความกังวลใจในด้านยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่และ/หรือ เฟสใหม่ ซึ่งชะลอลงจากไตรมาสแรก อีกทั้งต้นทุนการประกอบการเพิ่มขึ้นจากราคาวัสดุ และปัจจัยเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่มีสัญญาณชะลอตัว
 
สำหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ประจำไตรมาส 2/2556 มีค่าเท่ากับ 67.4 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 71.6 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2555 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 67.9

โดยในส่วนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 72.0 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 77.1

ส่วนบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าดัชนีเท่ากับ 62.7 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 66.1

ค่าดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนข้างหน้า (มองไปถึงเดือนธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำรวจความเชื่อมั่น) ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วเช่นกัน และเป็นค่าดัชนีต่ำที่สุดในรอบ 4 ไตรมาส โดยผู้ประกอบการมีความกังวลมากขึ้นต่ออนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และส่วนหนึ่งมีความกังวลต่อปริมาณอุปทานที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในตลาดที่มีมากจนอาจทำให้การซื้อขายชะลอลง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ก.ค. 2556 เวลา : 09:48:44
25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 1:19 pm