อสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลฯฟันธงยอดจดทะเบียนที่อยู่อาศัยทะลุ 125,000 หน่วย
 

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้โตต่อเนื่อง คาดยอดจดทะเบียนที่อยู่อาศัยใหม่ทะลุ 125,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 184,500 ล้านบาท คอนโดมิเนียมครองแชมป์ยอดจดทะเบียนสูงสุด ด้วยมูลค่า 61,300 ล้านบาท ตามด้วยบ้านเดี่ยว 60,600 ล้านบาท และทาวน์เฮาส์  39,000 ล้านบาท
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ และข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556

โดยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในครึ่งปีแรกของปี 2556 มีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่รวมประมาณ 57,300 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 53,800 หน่วย

ยอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในครึ่งปีแรกปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นในทุกเดือน ยกเว้นเดือนล่าสุด แบ่งเป็นเดือนมกราคมประมาณ 3,700 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 5,600 หน่วย เดือนมีนาคมประมาณ 8,900 หน่วย เดือนเมษายนประมาณ 11,200 หน่วย เดือนพฤษภาคมประมาณ 18,400 หน่วย และเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 9,500 หน่วย ทั้งนี้ เป็นหน่วยที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯประมาณ 33,200 หน่วย มากกว่าปริมณฑล 5 จังหวัดรวมกันซึ่งมีประมาณ 24,100 หน่วย

หากแยกตามประเภท พบว่าเป็นคอนโดมิเนียมประมาณ 31,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55 ของหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 13,500 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 23 เป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ 6,600 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 12 เป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ 5,100 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนที่เหลือเป็นบ้านแฝด

ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด มียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นมากในครึ่งปีแรกปีนี้ เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปี 2555 ส่วนบ้านเดี่ยวมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดลงถึงร้อยละ 11 และคอนโดมิเนียมมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา โครงการจัดสรรเปิดขายใหม่ที่เป็นประเภทบ้านเดี่ยวมีจำนวนลดลง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ยังคาดว่ายอดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ตลอดทั้งปี 2556 จะอยู่ที่ประมาณ 125,000 หน่วย ใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งเป็นตัวเลขสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เป็นผลจากการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จำนวนมากในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในอนาคตสัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ที่เป็นคอนโดมิเนียมจะมีมากขึ้น
 
สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย พบว่าในครึ่งปีแรกของปี 2556 มีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมกันประมาณ 76,800 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 74,000 หน่วย ทั้งนี้ ปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์ แบ่งเป็นยอดโอนในเดือนมกราคมประมาณ 11,000 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 11,400 หน่วย เดือนมีนาคมประมาณ 15,600 หน่วย เดือนเมษายนประมาณ 10,000 หน่วย เดือนพฤษภาคมประมาณ 14,000 หน่วย และเดือนมิถุนายนประมาณ 14,800 หน่วย

จากจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นคอนโดมิเนียมมากที่สุด จำนวน 28,800 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ 24,500 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 32 บ้านเดี่ยว 14,700 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 19 อาคารพาณิชย์พักอาศัย 6,500 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 9 และที่เหลือเป็นบ้านแฝดเกือบ 2,300 หน่วย
 
หากพิจารณาในแง่มูลค่า พบว่าในครึ่งปีแรกของปี 2556 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรวมกันประมาณ 184,500 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 61,300 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 60,600 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ 39,000 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ 18,500 ล้านบาท และบ้านแฝด 5,200 ล้านบาท

จากจำนวนคอนโดมิเนียมที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นหน่วยคอนโดมิเนียมใหม่ ร้อยละ 65 หรือประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งหมด และเป็นคอนโดมิเนียมมือสองร้อยละ 35 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับตัวเลขรวมของปี 2555 ทั้งนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมใหม่มากเนื่องจากมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา

โดยยอดการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 19,700 หน่วย  ในจังหวัดนนทบุรีประมาณ 5,500 หน่วย ในจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 2,000 หน่วย ในจังหวัดปทุมธานีประมาณ 1,300 หน่วย ในจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 130 หน่วย และในจังหวัดนครปฐม 90 หน่วย

ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) มากที่สุดในครึ่งปีแรกของปีนี้ ได้แก่ เขตพระโขนง อำเภอเมืองนนทบุรี เขตบางกะปิ อำเภอปากเกร็ด และเขตจตุจักร ส่วนพื้นที่ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระโขนง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี และเขตบางซื่อ

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวใหม่มากที่สุดในครึ่งปีแรกปีนี้ ได้แก่ อำเภอลำลูกกา อำเภอบางพลี เขตสายไหม เขตมีนบุรี และอำเภอบางบัวทอง ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวมือสองมากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตหนองจอก อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอลำลูกกา และเขตพระโขนง

ขณะที่พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ใหม่มากที่สุดในครึ่งปีแรกปีนี้ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอลำลูกกา อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอเมืองปทุมธานี ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์มือสองมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง เขตบางกะปิ อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี 
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ส.ค. 2556 เวลา : 13:25:36
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:43 pm