อสังหาริมทรัพย์
สมาคมนายหน้าอสังหาฯ เตรียมส่งหนังสือจี้รัฐบาลเร่งคลอดพ.ร.บ.นายหน้า


สมาคมนายหน้าตื๊อรัฐเร่งรัฐคลอด พ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เตรียมส่งหนังสือนำเสนอสาระสำคัญของกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมนายหน้าและคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการขึ้นทะเบียนนายหน้า การสอบใบอนุญาต พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ  จรรยาบรรณ และบทลงโทษเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ  ยืนยันหากมีกฎหมายจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้เกิดการซื้อ-ขายบ้านมือสองผ่านนายหน้าฯ รวมทั้งจะลดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเสียหายของผู้บริโภค


นายแพทย์สมศักดิ์  มุนีพีระกุล   นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ได้พบกับนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานสัมมนาเรื่อง “พลิกวิกฤต สร้างโอกาส รับมือเศรษฐกิจไทยในอนาคต” จึงถือโอกาสนำเสนอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการออกพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยแจ้งว่าที่ผ่านมาการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ เป็นไปอย่างไม่มีระเบียบเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับ โดยทาง รมช.กระทรวงการคลังได้เห็นชอบด้วยว่าควรจะมีกฎหมาย และให้ทางสมาคมฯ ทำหนังสือส่งเรื่องนี้เข้าไปให้ทางรัฐบาลพิจารณาอีกครั้ง แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอโดยวาจาก็ตามแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการผลักดันให้เห็นความสำคัญของการมีกฎหมายดังกล่าว
    
“ขณะนี้ทางสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ร่างหนังสือเพื่อยื่นให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาออกพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เนื่องจากการออกกฎหมายนั้นต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน แต่มั่นใจว่าหากมี พ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ออกมาบังคับใช้แล้วจะสามารถช่วยธุรกิจบ้านมือสองในประเทศไทยมีทิศทางที่ดีกว่านี้  เนื่องจากจะทำให้การทำงานของนายหน้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผู้บริโภคจะเกิดความไว้วางใจกับนายหน้าที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องมีใบอนุญาตการทำงาน โดยเชื่อว่าเมื่อมีกฎหมายควบคุมนายหน้าและคุ้มครองผู้บริโภคจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น”นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว และเปิดเผยถึงความสำคัญของพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ว่า นอกจากจะคุ้มครองและช่วยให้ประชาชนซื้อ-ขายบ้านมือสองผ่านนายหน้ามากขึ้นแล้ว กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้มีจรรยาบรรณและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความคุ้มครองปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลงอย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของกฎหมายที่จะยื่นในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อควบคุมการทำงานของนายหน้าทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติของนายหน้าออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรนายหน้าฯ กลุ่มผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีหลักสูตรนายหน้ามาโดยตรงแต่มาศึกษาเพิ่มเติมในภายหลัง กลุ่มที่ไม่จบปริญญาตรีแต่มาอบรมหลักสูตรนายหน้าภายหลัง และกลุ่มที่ไม่ได้จบหลักสูตรใดเลยแต่ต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มีความพร้อมและจรรยาบรรณในการทำงาน สาเหตุที่ต้องแบ่งนายหน้าเป็นกลุ่มเพื่อจะได้ไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ที่ไม่ได้จบหลักสูตรใด ๆ แต่ต้องการทำอาชีพนายหน้าฯ นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องกฎกติกาและจรรยาบรรณในการทำงาน รวมทั้งบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย เชื่อว่าหากมีพ.ร.บ.นายหน้าแล้วจะสามารถบังคับและควบคุมให้ผู้ที่ทำอาชีพนี้มีจรรยาบรรณ และจะทำให้ผู้ที่เข้ามาสู่อาชีพนายหน้ามีมาตรฐานมากขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาแม้จะไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมการทำงานแต่ทางสมาคมฯ พยายามพัฒนาวิชาชีพของนายหน้าให้ดีขึ้น เช่น การมีหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับพัฒนาความรู้นายหน้าฯ  รวมทั้งการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้แล้วยังได้มีความพยายามควบคุมเฉพาะนายหน้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อมิให้ทำความเสียหายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  แม้ว่าบทบาทของสมาคมฯ จะทำได้ดีก็ตามแต่ถ้ามีกฎหมายออกมาบังคับใช้เชื่อว่าจะสามารถช่วยพัฒนาอาชีพได้ดีกว่านี้ เพราะกฎหมายจะบังคับใช้กับนายหน้าทุกคนทั่วประเทศ เช่น จะต้องมีการสอบใบอนุญาตการทำงาน และมีการขึ้นทะเบียนให้ชัดเจน หากทำผิดจะมีบทลงโทษถึงขั้นยึดใบอนุญาตเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของวิชาชีพอื่น ๆ
    
ทั้งนี้ ขอฝากถึงนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนที่ต้องทำงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีพ.ร.บ.มาควบคุม จะต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานและสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค ที่สำคัญจะต้องอยู่ในกฎระเบียบที่สมาคมฯ กำหนด เพื่อลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของนายหน้าในอดีต  แม้ว่าปัจจุบันนี้ลูกค้าจะมีทัศคติกับนายหน้าดีขึ้นมากแล้วก็ตาม  แต่ยังมั่นใจว่าทุกวิชาชีพยังไม่ขาวสะอาดเพราะยังมีสีเทาปะปนอยู่  หากต้องการให้ลูกค้าและประชาชนใช้บริการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าฯ  ทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อถือและไว้วางใจ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.ย. 2556 เวลา : 12:13:16
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:48 pm