อสังหาริมทรัพย์
สกู๊ป "ซีอาร์ซี" ปั้น "บ้าน แอนด์ บียอนด์" เล็งเสียบแทนโฮมเวิร์ค


 

"พฤกษา เรียลเอสเตท" ประกาศรีแบรนด์เพื่อขยายฐานลูกค้า รับเปิด AEC รองรับการขยายตัวโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ชูกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ปรับภาพลักษณ์องค์กร มุ่งสร้างแบรนด์ให้เป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

 

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางพฤกษาฯ ได้รีแบรนด์บริษัทใหม่ โดยยึดหลักแนวคิดของแบรนด์ (Brand Idea) ไปที่ “ใจ...ทลายทุกข้อจำกัด (Mind beyond Invention)” ทำให้การรีแบรนด์ครั้งนี้สอดคล้องกับการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทที่ว่า “พฤกษา มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน” และสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กรใหม่ โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้า และให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการภายใน เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ”

“บริษัทได้วางแผนและเตรียมการเพื่อรีแบรนด์ พฤกษา เรียลเอสเตท มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยในแผนของ Branding Campaign นี้ ได้นำความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ทุก Touch point มาวิเคราะห์ และผลักดันแนวคิดเรื่องการใช้ “ใจ” ที่เป็น Pruksa Value ของพนักงานพฤกษา ใส่ลงไปในทุกๆ กระบวนการทำงานในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Supply Chain) ตั้งแต่กระบวนการสรรหาที่ดิน การดีไซน์แบบบ้าน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการก่อสร้างและการตลาด รวมไปจนถึงการบริการหลังการขาย มาใช้อย่างบูรณาการ เพราะเชื่อมั่นว่าหากเราใส่ใจและใช้ใจในการดำเนินธุรกิจ จะทำให้พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน"นายทองมา กล่าว

นายทองมากล่าวต่อว่า ปีนี้พฤกษามีการปรับเปลี่ยนหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ การปรับโครงสร้างองค์กร และการรีแบรนด์ในครั้งนี้ เพราะเชื่อมั่นในสถานการณ์เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทย โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ส่งผลต่อการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และท้ายที่สุดจะทำให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะกลับเข้าสู่ช่วงขยายตัวควบคู่ไปด้วยอีกครั้ง พฤกษา จึงได้มีการวางแผนและเตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการ Rebranding ครั้งนี้ ซึ่งจะทำผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง TV ป้ายโฆษณา สื่อสมัยใหม่ (New Media) อาทิ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียล มีเดียต่างๆ 


LastUpdate 30/09/2556 01:37:33 โดย : Admin
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:33 pm