อสังหาริมทรัพย์
ปูนอินทรี 9 เดือนรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 12.7% ชี้ Q4ความต้องการสูงขึ้น


 

 

 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รายงานผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เป็น 22,565 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 20,029 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2555

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4 เป็น 4,044 ล้านบาท จาก 2,880 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 กำไรสุทธิต่อหุ้น 17.58 บาท เทียบกับ 12.52 บาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณความต้องการปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเจริญเติบโตในกิจกรรมการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ยอดขายสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาซีเมนต์สำหรับตลาดในประเทศและตลาดชายแดน รวมทั้งรายได้จากการขยายกำลังการผลิตในหลายๆ ธุรกิจ

สำหรับค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราค่าจ้างอัตราค่าไฟฟ้า และต้นทุนค่าขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากราคาถ่านหิน รวมถึงการริเริ่มโครงการสนับสนุนการประหยัดพลังงานต่างๆ โดยส่งผลให้บริษัทยังคงสามารถควบคุมต้นทุนได้ ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.8 ในเก้าเดือนแรกของปี 2556 เทียบกับร้อยละ 17.4 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

 สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรม ปริมาณความต้องการของตลาดปูนซีเมนต์ลดลงในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดมีความน่าจะเป็นที่จะกลับมาสูงขึ้นในไตรมาสที่สี่ ทั้งนี้ บริษัทฯคาดการณ์ว่าความต้องการของตลาดจะปรับตัวในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2557

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของปูนอินทรี โครงการโรงเรียนสีเขียวครบวงจรกำลังดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ โดยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันออกค่ายเพื่อสร้างอาคาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้เป็นบริษัทปูนซีเมนต์บริษัทแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ระดับ 5 ซึ่งเป็นรางวัลด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับสูงสุด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ย. 2556 เวลา : 17:18:35
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 4:24 pm