อสังหาริมทรัพย์
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบซีดีหนังสือเสียงมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ


 

 

 

 

คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ที่สอง   จากซ้าย) เป็นตัวแทนลูกบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผู้อาสาเสียงสร้างหนังสือ ในโครงการ VOICEBOOK โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  มอบซีดีหนังสือเสียงรวม 33 เล่มให้คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคน   ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ที่สองจากขวา) ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ซึ่งโครงการ VOICEBOOK นี้ เปิดโอกาสให้ลูกบ้านแลนด์ฯ ได้ร่วมแบ่งปันโอกาสในการเรียนรู้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา โดยอ่านหนังสือเสียงผ่านโปรแกรมในเวบไซต์ www.lh.co.th/voicebook  แล้วบันทึกเสียงลงซีดี   
           
โครงการ VOICEBOOK นี้มีลูกบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนสามารถปิดโครงการได้ในระยะเวลาอันสั้น และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะยังคงจัดโครงการดีๆเพื่อสังคมเช่นนี้อีกต่อไป
                                                                                                                                                                                

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 พ.ย. 2556 เวลา : 18:52:52
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 4:34 pm