อสังหาริมทรัพย์
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ระบุราคาที่ดินเชียงใหม่ปรับเพิ่มสูงสุด 49%


 

 

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เผยผลการวิจัย “เชียงใหม่ ราคาที่ดินเติบโต” ซึ่งจากการประเมินราคาที่ดินล่าสุดของกรมธนารักษ์ ได้ประกาศปรับราคาที่ดินใน จ.เชียงใหม่ โดยรวมเติบโตเฉลี่ย 12% สำหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่ราคาพุ่งสูงสุดถึง 49% และราคาประกาศขายจริงใกล้เคียงกับราคาประเมินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาที่ดินใน จ.เชียงใหม่ จะสามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอีกไม่น้อยกว่า 20% ในอนาคต

 

 

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Mr. Anukul Ratpitaksanti, Deputy Managing Director, Plus Property Company Limited) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า จากข้อมูลของฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในการวิจัยเรื่อง “เชียงใหม่ ราคาที่ดินเติบโต” โดยเชียงใหม่ นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านศูนย์กลางระบบขนส่ง การท่องเที่ยว การศึกษา เศรษฐกิจ การบริการ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นที่สนใจของผู้ประกอบการหลายรายในการเข้ามาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ราคาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตขึ้นในหลายบริเวณ จากการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ รอบบัญชีปี 2555 - 2558 พบว่าราคาที่ดินเชียงใหม่โดยรวมเติบโตเฉลี่ย 12% จากราคาประเมินปี 2551-2554 โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคาเติบโตสูงสุด 49% รองลงมาได้แก่อำเภอสารภีเติบโต 15.26% และโซนสันทรายเติบโต 14.02% เป็นต้น”

 


จากการสำรวจราคาเสนอขายที่ดิน ในพื้นที่เชียงใหม่ใน 7 โซนหลัก พบว่าราคาเสนอขายปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาประเมินล่าสุดของกรมธนารักษ์ โดยพื้นที่โซนเมืองเชียงใหม่ ส่วนมากเสนอขายในช่วง 39,377-75,000 บาทต่อตารางวา หากเป็นพื้นที่เขตเมืองชั้นในเสนอขายในราคาสูงถึงตารางวาละ 200,000 บาท ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000-250,000 บาทต่อตารางวา โซนสันทราย ส่วนมากเสนอขายที่ราคา 13,707-48,000 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 12,000-20,000 บาทต่อตารางวา โซนสันกาแพง เสนอขายที่ 18,234-49,000 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 15,000-39,500 บาทต่อตารางวา โซนดอยสะเก็ด เสนอขายที่ 3,964-18,546 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 7,000-31,500 บาทต่อตารางวา โซนแม่ริม เสนอขายที่ 8,663-33,333 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ที่ 10,000-51.500 บาทต่อตารางวา โซนหางดงเสนอขาย 8,663-33,333 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาทต่อตารางวา และโซนสารภี เสนอขาย 8,942-15,000 ราคาประเมินอยู่ในช่วง 10,000-25,500 บาทต่อตารางวา
 
เชียงใหม่มีประชากรกว่า 1.7 ล้านคน (อันดับ 5 ของประเทศ และยังไม่นับรวมผู้ที่มาทำงานในจังหวัด) ตลอดจนเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ 2 ของประเทศ แต่เป็นอันดับ 1 ของภาค โดยมีกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงจาก 5 จังหวัดใกล้เคียง (เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และตาก) นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมาเยือนจากทั่วโลกเฉลี่ยมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี ติดอันดับต้นๆ ของโลก รวมถึงเป็นแหล่งพำนักระยะยาว (Long Stay) ของชาวญี่ปุ่น ปัจจุบันมีอยู่กว่า 4,000 คน มีการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าปีละ 3-4 แสนบาทต่อคน ทั้งนี้ เชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคด้วยมหาวิทยาลัย 14 แห่ง ซึ่งรายได้ 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในเชียงใหม่มาจากภาคการศึกษา รวมถึงเป็นเกตเวย์ที่เชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทำให้กลุ่มทุนต่างๆ เข้ามาลงทุนในเชียงใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่กว่า 3 ล้านคนต่อปี”

“ปรากฏการณ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเชียงใหม่คือกลุ่มทุนต่างๆ ได้ประกาศลงทุนสร้างศูนย์การค้า ชอปปิงเซ็นเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้มอลล์ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าเงินลงทุนรวมกันราว 15,000 ล้านบาท รวมถึงภาคเอกชนจากการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งทางอากาศและทางราง ส่งผลให้มีการลงทุนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าราคาที่ดินเชียงใหม่จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอีกไม่น้อยกว่า 20% ในอนาคต ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558” นายอนุกูล กล่าว

อนึ่งบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.แสนสิริ ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2539ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท (ชำระแล้ว) นับเป็นทุนจดทะเบียนของผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ที่มากที่สุดในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนในการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 151 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 6.1ล้านตารางเมตรเน้นธุรกิจหลัก 2 ด้าน คือ Agency (ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์) และบริหารอาคาร (ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน) ล่าสุดได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านบริหารอาคารเทียบเท่าระดับสากล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.plus.co.th

 


LastUpdate 28/11/2556 16:17:53 โดย : Admin
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:30 pm