อสังหาริมทรัพย์
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์หนุน "Air Plus " เทคโนโลยีบ้านหายใจได้


 

 


 

คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้นำ “Air Plus …เทคโนโลยีบ้านหายใจได้” เป็นกรณีศึกษาเข้าประชุมเสวนา รับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชน หัวข้อ “Big Data….การสื่อสารสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” กิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ความรู้และเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้จัดนิทรรศการในบริเวณงานอีกด้วย    


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 พ.ย. 2556 เวลา : 16:26:34
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:53 pm