อสังหาริมทรัพย์
ดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ประจำงวดครึ่งหลัง ปี 2556


 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์รายครึ่งปีครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพฯ นนทบุรี  สมุทรปราการ และจ.ปทุมธานี พบดัชนีราคาห้องชุดรวมเพิ่ม 5.6%

 

 

 

 

 

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ “ดัชนีราคาห้องชุด” รายครึ่งปี จัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน

 

 

แต่ในการจัดทำดัชนีตั้งแต่งวดครึ่งหลัง ปี 2556 ทางศูนย์ฯได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 และสำรวจข้อมูลเพิ่มในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ (เดิมทำการสำรวจเฉพาะในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียว) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำดัชนีราคาห้องชุดเป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาห้องชุดที่อยู่ระหว่างการขาย และสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงกับราคาห้องชุดในตลาดปัจจุบัน สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเริ่มจัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2554 และกำหนดให้ปี 2552 เป็นปีฐาน 

 

 

 

 

ดัชนีราคาห้องชุด 


ดัชนีราคาห้องชุดรวม (ทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) สำหรับงวดครึ่งหลัง ปี 2556 มีค่าดัชนีเท่ากับ 106.4 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 โดยแยกได้ดังนี้ 


• ในเขตกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 
• ในนนทบุรี และสมุทรปราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 

 

เมื่อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า 


• ห้องชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 106.5 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 

• ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,000-80,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 109.6 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 

• ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 108.3 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 

• ห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป มีค่าดัชนีเท่ากับ 104.0 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 

 

ในพื้นที่กรุงเทพฯ ห้องชุดระดับราคา 50,000-80,000 บาท/ตารางเมตร และระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าห้องชุดในระดับราคาอื่นๆ เขตที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ เขตจตุจักร (ถนนรัชดาภิเษก) เขตห้วยขวาง (ถนนรัชดาภิเษกและถนนพระราม 9) เขตราชเทวี เขตวัฒนา (แนวเส้นรถไฟฟ้า) เขตพระโขนง เขตบางนา เขตคลองสาน (ถนนกรุงธนบุรี) เขตธนบุรี (ถนนราชพฤกษ์และถนนรัชดาภิเษก) เขตประเวศ (ถนนศรีนครินทร์) และเขตบางเขน

 

ในพื้นที่นนทบุรี และสมุทรปราการ ห้องชุดระดับราคา 50,000-80,000 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าห้องชุดในระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร เขตที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี (แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีชมพู) และอำเภอเมืองสมุทรปราการ (ถนนสุขุมวิทตอนปลาย) ใกล้แนวรถไฟฟ้า

 

 

 

 

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว 

 

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว (ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 115.1 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555

แยกรายละเอียดดังนี้

 

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.1 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555

 

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวใน นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.0 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555

 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์

 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ (ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.3 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 แยกรายละเอียดเป็น

 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.5 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555

 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ใน นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.3 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555

 


LastUpdate 17/04/2557 14:24:06 โดย : Admin
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 4:08 pm