แบงก์-นอนแบงก์
EXIM BANK คว้ารางวัล Thailand Quality Class Plus ด้านลูกค้า ประจำปี 2565


 
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคุณภาพแห่งชาติ โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานคณะกรรมการ TQA เป็นผู้ประกาศรางวัล โดย EXIM BANK ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยืนยันศักยภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของ EXIM BANK ที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจและภารกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) ให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ประเทศไทย และประชาคมโลก ใช้กรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย” ที่ “กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย”
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.พ. 2566 เวลา : 14:16:40
14-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2024, 7:36 am