วิทยาศาสตร์
สดร. เปิดโลกดาราศาสตร์สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงดาราศาสตร์ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป หวังสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการทางดาราศาสตร์ สร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านประสบการณ์จริง

 
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. มุ่งหวังสร้างโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล ไม่เพียงแต่กระจายโอกาสไปยังถิ่นที่ห่างไกล แต่ยังรวมถึงกลุ่มบุคคล ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จึงให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงดาราศาสตร์ได้ทัดเทียมบุคลทั่วไป สอดคล้องแนวทางการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ที่กำหนดเจตนารมณ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบกับดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้จินตนาการในการเรียนรู้ การบกพร่องทางใดทางหนึ่ง หรือ การมีความต้องการพิเศษเฉพาะ ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของบุคคลประเภทนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบกิจกรรม หรือใช้สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 
 
 
สดร.โดยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จึงจัดค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา มีนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ จำนวน 42 คน และครู จำนวน 15 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรม ทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ได้ออกแบบกิจกรรมที่ทำให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นเรียนรู้ดาราศาสตร์จากการสัมผัส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทิศ การเกิดกลางวันกลางคืน เรียนรู้ระบบสุริยะย่อส่วน และพิเศษสุดกับกิจกรรมท้องฟ้าในมือฉัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ท้องฟ้า และกลุ่มดาว ภายในท้องในฟ้าจำลอง ผ่านโมเดลครึ่งทรงกลมท้องฟ้า ที่มีออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ A touch of the Universe ของมหาวิทยาลัยวาเลนเซีย ประเทศสเปน

 
 
ในอนาคต สดร. ยังมีแผนที่จะพัฒนา และผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สามารถสร้างจินตนาการ และเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป ดร. ศรัณย์กล่าวปิดท้าย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ก.พ. 2566 เวลา : 18:27:08
03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 7:31 am