สุขภาพ
รพ.แพทย์รังสิต นำเทคนิค "หัวใจไม่หยุดเต้นขณะผ่าตัด" และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Heart - lung machine) ลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นรพ.เอกชนหนึ่งเดียวในปทุมธานี และกรุงเทพฯตอนเหนือที่ทำได้


รพ.แพทย์รังสิต นำเทคนิค “หัวใจไม่หยุดเต้นขณะผ่าตัด” และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Heart – lung machine) ลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นรพ.เอกชนหนึ่งเดียวในปทุมธานี และกรุงเทพฯตอนเหนือที่ทำได้

 
ปัจจุบันการผ่าตัดบายพาสหัวใจเพื่อรักษาในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการหยุดเต้นของหัวใจ และใช้เครื่อง Heart – lung machine ที่ช่วยพยุงปอดและหัวใจ ซึ่งเครื่องนี้จะดึงเลือดออกจากตัวผู้ป่วยเพื่อนำมาฟอก ในระหว่างการใช้เครื่อง Heart – lung machine อาจมีผลข้างเคียงที่ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะอักเสบ ส่งผลต่อการทำงานของปอด ไต รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอัมพาต

รพ.แพทย์รังสิต (PHG) นำเทคนิคใหม่เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดในผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจบายพาสที่ไม่ต้องหยุดการเต้นของหัวใจ โดยการไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม ที่ช่วยพยุงปอดและหัวใจ (เราเรียกวิธีนี้ว่า Off – Pump Coronary Artery Bypass Grafting หรือ OPCAB)

 
นพ.คุณัช สถาผลเดชา แพทย์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ ประจำรพ.แพทย์รังสิต กล่าวว่า “การผ่าตัดหัวใจบายพาส ด้วยเทคนิคไม่ต้องหยุดการเต้นหัวใจ โดยไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจวาย ภาวะไตวาย การอักเสบทั่วร่างกาย การเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเทคนิคใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว

โดยการผ่าตัดหัวใจแบบบายพาส ด้วยเทคนิคไม่ต้องหยุดการเต้นของหัวใจนี้ (OPCAB) ได้มีการศึกษามาแล้วว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจกลุ่มเสี่ยงสูง หากได้รับการผ่าตัดบายพาสดังกล่าวจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เมื่อเทียบกับการผ่าตัดบายพาสแบบหยุดการเต้นของหัวใจ”

 
อย่างไรก็ตามการผ่าตัดบายพาสด้วยเทคนิคนี้ จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงของทีมแพทย์ทั้งนี้ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลแพทย์รังสิต มีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด และนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพฯตอนเหนือ ที่สามารถทำการผ่าตัดบายพาสแบบไม่ต้องหยุดการเต้นของหัวใจ โดยไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมได้ โรงพยาบาลแพทย์รังสิตขยายขีดความสามารถนี้ เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีดั่งเดิม

รับชม Video เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบ OPCAB โดย นพ.คุณัช สถานผลเดชา : https://youtu.be/_rKerQHv-yg?si=fxDJwNHksPghbMLm

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ย. 2566 เวลา : 12:10:54
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 4:14 pm