ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมส่งมอบความรู้เรื่องกฎหมายของแท้ ผ่านสมุดภาพอินโฟกราฟิกและแอปพลิเคชัน Safe Points มอบเป็นของขวัญแก่ผู้โดยสารนครชัยแอร์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 67


วันนี้ (27 ธ.ค. 66) คุณสุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและงานธุรการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัดพร้อมด้วย คุณสุวิทย์ นิยมชาติ ผู้จัดการแผนกขายและบริการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ณ บริเวณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) ในโอกาสที่ร่วมส่งความสุข ส่งความรู้เรื่องกฎหมายของแท้ กลับบ้านในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน กับ สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมายของแท้ และ แอปพลิเคชัน (Safe Points) ระบบพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้โดยสารนครชัยแอร์ โดยภายในสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมายของแท้ รวมถึง แอปพลิเคชั่น Safe Points จะรวบรวมข้อมูลเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับตนเองและครอบครัว รวมถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอาชญากรรมที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่และการพยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักรู้และระมัดระวังอาชญากรรมในปัจจุบันให้มากขึ้น
 
 
 

LastUpdate 27/12/2566 19:58:05 โดย : Admin
29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 5:52 pm