การค้า-อุตสาหกรรม
'กรมเจรจาฯ' จับมือ JETRO Bangkok และศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA 3 ฉบับ"


 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือ JETRO Bangkok และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง JTEPA AJCEP และ RCEP” 5 มี.ค.นี้ นำทัพกูรูภาครัฐ-เอกชนไทยและญี่ปุ่น ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA 3 ฉบับ หนุนผู้ประกอบการ MSMEs ส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่น

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ และ MSMEs ใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ให้มากขึ้น ดังนั้น กรมจึงได้ร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือ JETRO Bangkok และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre) กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง JTEPA AJCEP และ RCEP” ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ FTA ที่ไทยและญี่ปุ่นเป็นภาคีร่วมกันทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) นำไปสู่การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

 
นางสาวโชติมา กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ทั้งไทยและญี่ปุ่น อาทิ ผู้แทนจากสถาบัน Institute for International Trade and Investment (ITI) อดีตผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมนครโอซากา ผู้แทนจาก JETRO Bangkok และผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA และเจาะลึกขั้นตอนและกระบวนการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่น โดยเฉพาะเกณฑ์การพิจารณาขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า และขั้นตอนการออกหลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ FTA ที่ไทยและญี่ปุ่นมีร่วมกันทั้ง 3 ฉบับ

สำหรับในปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น มีมูลค่า 55,860.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.73 ของการค้าไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่น มูลค่า 24,669.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากญี่ปุ่น มูลค่า 31,191.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และแผงวงจรไฟฟ้า และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ทั้งนี้ กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ DTN” ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ เวลา 09.00-12.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2507 7372
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 มี.ค. 2567 เวลา : 11:21:54
14-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2024, 8:35 am