ไอที
เอ็นไอเอเปิดกลไกการเงิน หนุนนวัตกรรมส่งเสริม "5 อัตลักษณ์ภาคใต้"


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม กิจการเพื่อสังคม ใน 11 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสังคมเพื่อส่งเสริมธุรกิจเชิงอัตลักษณ์ภาคใต้" โดยมีหัวข้อที่เปิดดังนี้ 1. Soft power 2. นวัตกรรมเกษตรและอาหาร 3. สุขภาพและการแพทย์ 4. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และ 5. นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับ BCG ซึ่งเป็นการบ่มเพาะ พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม สร้างความยั่งยืนให้ระดับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้

 
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 300,000 บาท พร้อมรับคำแนะนำการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายจาก NIA ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567 ที่ QR Code และ https://social.nia.or.th/2024/sid67s/ หรือติดต่อฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมสู่ชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ โทร. 089-294-2382 หรือ 093-610-4809 อีเมล sidicei.tsu@gmail.com

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มี.ค. 2567 เวลา : 18:30:53
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 3:31 pm