สุขภาพ
ไลอ้อนเปิดเทคนิคการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนอย่างถูกวิธี "การดูแลสุขภาพช่องปาก" เป็นสิ่งสำคัญ สุขภาพช่องปากเป็นเสมือนประตูสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี


ควรเริ่มต้นใส่ใจตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา “ฟันน้ำนมผุ” ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ และการเจริญเติบโต ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในช่วงวัยเด็กและต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ การปล่อยให้เป็นโรคฟันผุ และโรคปริทันต์อักเสบ นอกจากทำให้เจ็บปวดแล้ว ยังเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่อวัยวะต่าง ๆ และอาจทำให้เกิดโรคทางระบบที่สำคัญตามมา

 
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเคียงคู่ครอบครัวคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณครูผู้ดูแลในการช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรงฟันอย่างถูกวิธีขณะอยู่ที่โรงเรียน โดยได้จัดกิจกรรม “การดูแลสุขภาพช่องปากและการแปรงฟันอย่างถูกวิธีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน” จัดการอบรมให้กับตัวแทนคุณครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 8 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ทพญ.ดร.อรการณ์ สืบสมาน หัวหน้าสาขาวิชา สุขภาพช่องปากเด็ก สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรในการอบรม รศ.ทพ. ประทีป พันธุมวนิช อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ยุพิน ส่งไพศาล อดีตคณบดีสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอชนพล ไกรตรวจพล ทันตแพทย์ชำนาญการ และ คุณหมอสุชัญญา วงษ์นกแก้วทอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมแนะนำในการฝึกปฏิบัติ

 
 
เทคนิคการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

· หมั่นตรวจฟันผุให้เด็กด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ระวังไม่ให้นิ้วมือถูกริมฝีปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ช่องปากของเด็ก

· เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารว่างที่ช่วยป้องกันฟันผุ นอกจากอาหารหลักแล้ว อาหารว่างก็สำคัญเช่นกัน เลือกอาหารที่ไม่ตกค้างในช่องปากนาน อาหารที่ต้องเคี้ยวเยอะๆเพื่อกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย อาหารที่มีโปรตีนสูงและคาร์โบโฮเดรตต่ำ อาหารที่มีเส้นใยสูงและโซเดียมต่ำ

· เลิกขวดนมในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเลิกขวดนมช้า ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการฟันผุ เนื่องจากได้รับนมมากเกินไป ตามมาซึ่งการขาดสารอาหาร และส่งผลต่อพัฒนาการการออกเสียง ขากรรไกร การเคี้ยว การกลืน ฟันเหยิน รวมถึงพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ พัฒนาการทางอารมณ์

· ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี ด้วยวิธีการแปรงฟันแห้งวันละ 2 ครั้ง ก่อนแปรงไม่ต้องบ้วนน้ำ หลังแปรงบ้วนยาสีฟันออกไม่ต้องบ้วนน้ำ ใช้เวลาในการแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที และใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หลังแปรงฟันงดน้ำงดอาหาร 30 นาที หากเด็กแปรงด้วยตนเอง ผู้ปกครองควรแปรงซ้ำให้จนกว่ากล้ามเนื้อมือจะพัฒนาสมบูรณ์ (8-10 ขวบ)

· เลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่เหมาะสม ขนแปรงนุ่ม ปลายมนตัดตรง ด้ามใหญ่จับถนัดมือ ขนาดตามอายุของเด็ก และหมั่นเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน ยาสีฟันรสชาติดี ไม่แต่งสี ฟองน้อย กลืนได้อย่างปลอดภัย
 

 
 
เหล่านี้เป็นวิธีที่ สามารถทำได้ง่าย ๆ ทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตรประจำวัน แล้วเด็กๆ จะมีสุขภาพในช่องปากที่แข็งแรง ฟันน้ำนมจะอยู่จนถึงวาระที่หลุดไปตามธรรมชาติและมีฟันแท้ขึ้นมาแทนตามวัย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 มี.ค. 2567 เวลา : 20:52:09
29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 6:20 pm