ไอที
กระทรวงดีอี - ดีป้า เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ไทย - จีน จับมือ Digital China Group ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในทุกมิติ


กระทรวงดีอี โดย ดีป้า และ Digital China Group พันธมิตรจากประเทศจีนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัลรอบด้าน

 
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ Mr. Chen Zhenkun, Digital China Group ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี Mr. Guo Wei, Chaiman of Digital China Group และ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) ร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน Data & Cloud Innovation – Digital China Bangkok Summit และขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ

 
ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี มอบหมายให้ ดีป้า ดำเนินการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุน และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนองตอบแผนการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงอย่าง The Growth Engine of Thailand

 
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า ในนามของ กระทรวงดีอี ได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลผ่าน Greater Bay Area (GBA) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง ดีป้า กับ Digital China Group ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัลครั้งสำคัญ ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชน และยกระดับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยเปิดรับทุกความร่วมมือเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศให้สมบูรณ์ ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 
ด้าน Mr. Guo Wei กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกในการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทยกับ Digital China Group ซึ่งเราขอให้ความเชื่อมั่นว่า จีนพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลรอบด้านมาร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในด้านการขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อเติมเต็มเข้าสู่ประเทศไทย เรามุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและ ธุรกิจในไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สามารถปรับตัวเตรียมพร้อมรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือ Digital China Group ยินดี ที่จะมอบคำแนะนำเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง อาทิ ระบบคลาวด์ (Cloud) และการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) รวมถึงการต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในด้านที่สำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

 
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ดีป้า กับ Digital China Group จะครอบคลุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัลรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น 1. การส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน เพิ่มตำแหน่งงาน และผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัลไทยเติบโต 2. การส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยผ่านกิจกรรมด้าน e-Commerce, Digital Payments, Fintech และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 3. การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลแรงงานไทยให้เหมาะสมกับการจ้างงาน 5. การร่วมมือสร้าง Big Data Centers รองรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรม 6. การร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี Cloud เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ 7. การส่งเสริมการพัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ รองรับและต่อยอดการทำธุรกรรมออนไลน์ 8. การสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและการใช้งาน AI เช่น Machine Learning, Natural Language Process, Robotics ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรม AI และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเท และ 9. การนำพันธมิตรด้าน AI เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศดิจิทัลและผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโต

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มี.ค. 2567 เวลา : 15:19:17
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 2:21 pm