ไอที
กสทช. ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล เพื่อประกอบการพิจารณาการใช้คลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz


 

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. และ พล.ต.อ. ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. ร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางสำหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz

 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะแนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้า การกำหนดนโยบายจะพยายามฟังรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย อย่างไรก็ดี นอกจากธุรกิจทีวีดิจิตอลแล้ว ยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังดู satellite TV และยังมีประเด็นเรื่องอัตลักษณ์แห่งชาติ (National Identity) และความสำคัญด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นคุณูปการที่ทีวีดิจิตอลได้สร้างสรรค์แก่ประเทศไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้การดำเนินการใด ๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

สำหรับเรื่องนี้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา อาจนำมาใช้ได้ในหลายกรณี อาทิ Private 5G รวมถึงขยาย Bandwidth สำหรับการใช้งาน 5G ในประเทศ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังคงมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ในการนำคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวมาใช้ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งหน่วยงาน GSMA ภูมิภาค Asia-Pacific (APAC) ก็เคยแสดงข้อกังวลในประเด็นนี้ นอกจากนี้ อาจต้องพิจารณาความต้องการของตลาด ความพร้อมของอุตสาหกรรมที่จะนำคลื่นย่านนี้มาใช้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงความพร้อมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่านนี้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล นำโดยนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้บริหารจากช่อง Thairath TV, Amarin TV, GMM, One31 และ GMM25 ได้ขอเข้าหารือประธาน กสทช. และ กสทช. โดยได้แสดงความกังวลว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz สำหรับกิจการโทรคมนาคมจะส่งผลให้ทีวีดิจิตอลไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อีก เนื่องจากในปัจจุบันทีวีดิจิตอลยังคงพึ่งพาดาวเทียม C-band ซึ่งอาศัยย่านความถี่ดังกล่าวในการแพร่ภาพ โดยดาวเทียม C-band ถือเป็นช่องทางหลักที่ทีวีดิจิตอลใช้ในการออกอากาศ ขณะที่ช่องทางอื่น ๆ ในการออกอากาศทีวีดิจิตอล มีผู้รับชมลดลงอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากการขยายตัวของการรับชม content ผ่านช่องทาง OTT และปัจจัยอื่น ๆ การคงคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ไว้ใช้สำหรับดาวเทียม C-band จึงเป็นวิถีทางอยู่รอดของผู้ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลที่จะต้องประกอบธุรกิจต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า

"คลื่น 3500 MHz เป็นดังท่อออกซิเจนที่ทำให้ทีวีดิจิตอลอยู่รอดต่อไปได้ หากไม่มีคลื่นย่านนี้สำหรับ C-band ก็เหมือน กสทช. ถอดปลั๊กเครื่องช่วยหายใจของทีวีดิจิตอล" นายสุภาพ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักดีถึงความจำเป็นทางด้านกฎหมาย และความสำคัญของคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz
ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นคลื่นสำหรับ IMT อย่างน้อยที่สุดขอให้ชะลอการนำคลื่นย่านดังกล่าวคืนมาใช้เพื่อกิจการโทรคมนาคม โดยขอให้อย่างน้อยใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2572 ก่อน

LastUpdate 26/03/2567 19:43:32 โดย : Admin
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 2:53 pm