วิทยาศาสตร์
ทัพนักวิจัย สวทช. พร้อมแสดงนวัตกรรม BCG พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 "NAC2024"


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 (19th NSTDA Annual Conference : NAC2024) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการจัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรือ NAC2024 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation” เพื่อตอบเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ได้กำหนดไว้ใน 4 มิติ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม-เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ-เพิ่มการพึ่งพาตนเอง-สร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยสู่ความยั่งยืน
 

 
โดยการจัดงาน NAC2024 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ผ่านการจัดสัมมนา 48 หัวข้อ , การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 57 ผลงาน และกิจกรรม Open House ที่ สวทช. พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน และ NAC Market ตลาดสินค้านวัตกรรมและสินค้าชุมชนมากมายมาจำหน่ายในราคาพิเศษ

 
“และในวันพรุ่งนี้ (29 มี.ค.) สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ สามารถติดตามรับชมการถ่ายสดผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT 2HD ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป”

 
การจัดงาน NAC2024 มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคึกคัก ทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ CBAM: การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของไทย มุ่งสู่โอกาสทางธุรกิจ , AI Thailand ก้าวไปไกลถึงไหนแล้ว , การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย , เปิดโลกการทดลองวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติ , วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทย : ความหวังของอนาคตสุกรไทย เป็นต้น

 
ผู้ที่สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 หรือ งาน NAC2024 สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2564 8000

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มี.ค. 2567 เวลา : 11:52:03
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 3:28 pm