ไอที
AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 เป็นจำนวน 3,670,849,000 บาท


 
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ย่าน 733 - 738 MHz คู่กับ 788 - 793 MHzงวดที่ 4 จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) จำนวน 3,670,849,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

 
สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz นั้น AWN เป็นผู้ชนะการประมูล ในราคาการประมูลสูงสุด
1,835.48 ล้านบาท และได้ชำระมาก่อนหน้านี้จำนวน 3 งวด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,506,434,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 เม.ย. 2567 เวลา : 14:14:42
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 3:59 pm