การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สสวท. เติมไฟความรู้หนุนครูทันยุค อบรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ รับจำกัด 100 คน


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) โครงการโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) เชิญครูวิทยาศาสตร์อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบ Onsite โดยเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 2 คน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2567 อบรมวันที่ 16 -18 มิถุนายน 2567 รับจำนวนจำกัด 100 คน ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (โครงการ GLOBE สสวท.) คลิกที่ https://globethailand.ipst.ac.th/news_detail.php?nv=129       

ส่งแบบตอบรับการอบรมซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้วไปที่อีเมล essipst@gmail.com  สมัครอบรมที่ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. ที่ link https://endb.ipst.ac.th/activity/personnel และ QR Code
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2567 เวลา : 20:08:31
27-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 2:06 pm