การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กปน. รุดส่งนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา - น้ำในคลองประปา - น้ำประปา รอบจุดปนเปื้อนกากแคดเมียม ผลตรวจ "ไม่พบ" สารแคดเมียม น้ำประปาสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย


การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงสายของวันนี้ (11 เมษายน 2567) ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ ออกเก็บตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา 3 จุด ได้แก่ บริเวณวัดสร้อยทอง บริเวณคลองบางเขนใหม่ บริเวณ วัดเขมาภิรตาราม และ คลองประปาบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ โดยนำมาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมในห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ผลปรากฎว่า ไม่พบการปนเปื้อนของสารแคดเมียม (ND-Not Detect)

อย่างไรก็ตาม กปน. มีรอบความถี่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาตามระยะเวลา ที่เหมาะสมเป็นประจำ ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส โดยรอบการตรวจแบบละเอียด กว่า 120 พารามิเตอร์ รวมถึงการตรวจหาสารแคดเมียมนั้น จะตรวจรายไตรมาส โดยเก็บตัวอย่างน้ำดิบจาก จุดรับน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี จุดรับน้ำดิบ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และหน้าโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา ไม่พบโลหะแคดเมียม ขณะที่น้ำประปา ทั้งในโรงงานผลิตน้ำและท่อจ่ายน้ำทั้งหมดก็มี การตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ผลการตรวจสอบ “ไม่พบ สารแคดเมียม” มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ค่าแนะนำ น้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) และในวันนี้ ยังได้นำตัวอย่างน้ำประปาจากบริเวณพื้นที่ใกล้โรงงานที่เป็นข่าว รวม 3 จุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนวัดสร้อยทอง และ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มาตรวจวิเคราะห์ก็ไม่พบสารแคดเมียมเช่นกัน จึงขอให้ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ คลายกังวล สามารถใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ได้อย่างมั่นใจ มีความสะอาด ปลอดภัยอย่างแน่นอน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2567 เวลา : 14:42:26
27-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 1:42 pm