การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะ อย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 กำชับ!!! พนักงานขับรถ ต้องมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ย้ำ!!! หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการ ลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุด


นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567 ที่จะมาถึงนี้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง (ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 – 16 เมษายน 2567) โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกกำกับ ดูแลและคุ้มเข้มการปฏิบัติหน้าที่ของรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ เตือน!! ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาว กรณีรถโดยสาร พนักงานขับรถต้องมีความพร้อมสำหรับให้บริการตามมาตรการด้านความปลอดภัย ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา โดยมีค่าแอลกอฮอล์เป็นศูนย์และขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ห้ามเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด สภาพรถต้องมีความพร้อม กรณีรถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร ต้องส่งผู้โดยสารตามสถานที่ ที่ได้ตกลงกันไว้ ต้องใช้มาตรค่าโดยสาร ไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด และต้องไม่เมาสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถ ประการสำคัญ พนักงานขับรถโดยสารธารณะต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องและตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศให้กำกับ ดูแลผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่งให้มีความพร้อมสำหรับให้บริการประชาชนจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอ จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด รวมถึงจุดที่มีประชาชนเรียกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ทำผิดกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกจะลงโทษอย่างเด็ดขาดและตัดคะแนนความประพฤติ กรณีทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หากประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เช่น สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, dlt_1584complain@hotmail.com Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: @1584dlt และ แอปพลิเคชัน DLT GPS เป็นต้น

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 เม.ย. 2567 เวลา : 18:21:00
19-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 19, 2024, 2:28 pm