สุขภาพ
The Parents เปิดบริการคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูผู้สูงอายุครบวงจร เน้นดูแลแบบผสมผสานทั้งแพทย์แผนจีน-นวดแผนไทย-กายภาพบำบัด


สถานดูแลผู้สูงอายุ “The Parents Wellness and Rehabilitation” เปิดบริการคลินิกเวชกรรม ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบผสมผสานครบวงจร ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริการแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และนวดแผนไทย

 
นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ “The Parents Wellness and Rehabilitation” เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกเวชกรรมที่ชั้น 4 อาคาร The Parents สำหรับตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพเฉพาะโรค ตรวจทางพันธุกรรม(Genomic Lab) ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ The Parents มุ่งเน้นให้

การฟื้นฟูสุขภาพแบบผสมผสานทั้งทางด้านสภาวะร่างกาย พัฒนาการทางด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสังคมแวดล้อม และด้านการดำรงไว้ซึ่งสายใยครอบครัว โดยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลในแต่ละด้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย เช่น การฟื้นฟูด้านสภาวะร่างกาย ได้เน้นเรื่องการบริหารจัดการยาเพื่อควบคุมโรคที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือการลุกลามของโรคของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยทีมพยาบาล นอกจากนี้แล้วยังให้ความสำคัญการดูแลและควบคุมอาหารของผู้สูงอายุโดยนักกำหนดอาหาร และยังจัดโปรแกรมกายภาพบำบัดเฉพาะรายบุคคล เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้เครื่องออกกำลังกาย Smart Medical Gym

สำหรับการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางด้านปัญญาและความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุนั้น จะเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมบำบัด ส่วนการพื้นฟูด้านสุขภาพจิตใจ จะเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงการแบ่งปันความรัก ความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุในทุกเทศกาลและวันสำคัญ เช่น วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น การร้องเพลงคาราโอเกะ การเต้นรำ ชมการแสดงและฟังเปียโน ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว The Parents ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการฟื้นฟูด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างร่วมกัน เช่น กิจกรรมหัตถกรรมเพื่อสร้างสรรประดิษฐ์ประดอยของ Handmade หรือแม้แต่การล้อมวงรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และสายใยครอบครัว ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ ที่ครอบครัวผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลวันแม่ และวันพ่อ ฯลฯ

นายแพทย์นพดล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากการฟื้นฟูแบบผสมผสานแล้ว The Parents ยังมีคลินิก “ซานเป่า เฮลท์ @เดอะ พาเร้นท์ส” ซึ่งเป็นบริการแพทย์แผนจีนที่ให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลภายในสู่ภายนอก ฟื้นฟูระบบอวัยวะภายใน และระบบประสาทด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งการฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว และยา

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2567 เวลา : 13:27:35
25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 1:03 pm