สุขภาพ
"เนื้อไก่" แหล่งโปรตีนคุณภาพดี ไม่ใช่สาเหตุของเด็กเป็นสาวก่อนวัย


ผู้เชี่ยวชาญ ม.มหิดล แนะ เนื้อไก่ แหล่งโปรตีนคุณภาพดี เหมาะสำหรับ ทุกเพศ ทุกวัย ราคาเข้าถึงง่าย ย้ำ เนื้อไก่ไม่ใช่สาเหตุของเด็กโตก่อนวัย ผู้บริโภคมั่นใจได้ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ของไทยไม่มีการใช้ฮอร์โมน

 
อ.สพ.ญ. พัชราภรณ์ ขำพิมพ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เนื้อไก่ แหล่งโปรตีนที่ดี เป็นที่นิยมรับประทานกันมากที่สุด เพราะราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ หากเทียบในปริมาณที่เท่ากัน และสามารถรับประทานได้ทุกชาติ ทุกศาสนา โดยไม่มีข้อห้าม

 
เนื้อไก่ มีโปรตีนสูง เห็นได้ว่า นักกีฬา หรือคนที่ออกกำลังกาย ใช้เนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ และยังเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก เพราะมีแคลอรีต่ำ รสชาติดี นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

อ.สพ.ญ. พัชราภรณ์ ย้ำว่า สำหรับความเชื่อของผู้ปกครองหลายๆ คนที่เข้าใจว่า เด็กๆ กินไก่เยอะจะทำให้เป็นสาวก่อนวัยนั้น เป็นความเชื่อที่ "ไม่ถูกต้อง" การที่เด็กเป็นสาวไวเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ พันธุกรรม และการสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นิยมบริโภคฟาสต์ฟู้ดมากขึ้น เพราะไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่นิยมบริโภคอาหารจำพวกของทอด และฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตก เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กเกิดภาวะอ้วน จากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง และเกิดการสะสมในร่างกาย

 
เด็กที่มีภาวะอ้วนจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนเพศได้เร็วขึ้น แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าการกินไก่ทำให้เด็กโตไว เพราะไม่ใช่ไก่เท่านั้นที่กินแล้วจะทำให้เด็กอ้วน แต่เพราะไก่ เป็นอาหารยอดนิยม โดยเฉพาะ ไก่ทอด เด็กๆ ชอบกิน จึงทำให้คนนึกถึงไก่ก่อนอาหารอื่นๆ ว่าเป็นสาเหตุของการโตไว โดยแพทย์จะแนะนำให้งดของทอด ไก่ทอด อาหารไขมันสูงต่างๆ แต่หากงดเพียงไก่ทอดอย่างเดียว แต่ไม่งดฟาสต์ฟู้ดอื่นๆ ก็ยังทำให้เด็กอ้วนได้

สำหรับเด็กที่กินอาหารทอดแล้วไม่เกิดภาวะอ้วนอาจเป็นเพราะพันธุกรรม แต่หากเด็กที่ไม่มีภาวะอ้วนแต่ยังเป็นสาวไวอยู่นั้น เพราะไม่ว่าเด็กอ้วนหรือเด็กผอม หากกินอาหารไขมันสูง ไขมันที่สะสมในร่างกาย จะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะเป็นสาวเร็วได้ โดยสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลเรื่องโภชนาการของเด็ก เพื่อไม่ให้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย

 
อ.สพ.ญ. พัชราภรณ์ กล่าวย้ำว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ของไทย ไม่มีการใช้ฮอร์โมนในไก่แล้ว เนื่องจากฮอร์โมน Hexoestrol ที่ใช้ในสัตว์ปีก ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเพิกถอนทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ไปตั้งแต่ปี 2529 นับถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 38 ปี แล้ว หากมีการลักลอบใช้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษ ดังนั้นจึงไม่เป็นความจริงสำหรับความเชื่อที่ว่าการเลี้ยงไก่ มีการฉีดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ไก่โตไว และทำให้มีฮอร์โมนตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ เมื่อเด็กบริโภคเนื้อไก่เข้าไป จะทำให้เด็กโตเป็นสาวเร็ว

 
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกที่มีมาตรฐานไม่มีการใช้ฮอร์โมน เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ฮอร์โมนยังราคาสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่เสี่ยงที่จะใช้และยังส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยง อีกทั้งอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ในโรงเรือนขนาดใหญ่ มีปริมาณไก่เป็นหมื่นเป็นแสนตัว การที่จะฉีดฮอร์โมนให้ทีละตัวนั้นทำไม่ได้อยู่แล้ว ฮอร์โมนในรูปแบบการฉีดจะต้องให้ทุกวัน ซึ่งไม่สามารถทำได้จริง

 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ของไทย ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด การส่งออกติดอันดับโลก ซึ่งการที่ไก่ที่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมโตไว มาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น มีการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ที่โตเร็ว เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับธรรมชาติของไก่ มีระบบการป้องกันโรคที่ดี รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตอาหารที่เหมาะกับช่วงวัยและการเติบโตของไก่ สามารถคำนวณและผสมอาหารสำเร็จรูปให้ได้สารอาหารตรงตามความต้องการของสายพันธุ์ ทำให้ไก่เติบโตได้เร็วตามวัยโดยไม่จำเป็นต้องเสริมสารเร่งโต./

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 พ.ค. 2567 เวลา : 17:12:04
25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 5:47 pm