แบงก์-นอนแบงก์
finbiz by ttb แนะ 4 ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านที่ SME ต้องรู้...สู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน


 
ในปัจจุบันการทำธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งของธุรกิจและของโลก ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างแผนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงเป็นการเตรียมตัวรับกฎหมายต่าง ๆ ที่กำลังจะออกมาเร็วๆ นี้ การเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างโอกาสได้ โดยมีงานวิจัยในปี 2022 รองรับว่า 73% ของผู้บริโภคไทยเต็มใจจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการจากบริษัทที่ยั่งยืน และ 87% ของนักลงทุนไทยต้องการลงทุนในบริษัทที่มี ESG ดังนั้น SME ควรต้องเริ่มเพื่ออนาคตของธุรกิจและโลก finbiz by ttb จึงขอนำเสนอ 4 ขั้นตอน ที่จะช่วยธุรกิจในการทำแผนเพื่อเปลี่ยนผ่าน (Transition Plan) สู่ความยั่งยืนได้อย่างราบรื่น

 
1.วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบัน เริ่มจากจัดเก็บ ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจตัวเอง จากนั้นตรวจสอบการดำเนินงานปัจจุบัน ทบทวนจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจของเราอยู่ในตำแหน่งใด แล้วจึงศึกษาธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีลักษณะใกล้เคียงที่เริ่มลงมือการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) แล้ว รวมถึงประเมินความสามารถของธุรกิจ เช่น วิเคราะห์การใช้พลังงาน แหล่งที่มาของสินค้า และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

2.กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันแล้ว จะทำให้ทราบว่ามีจุดไหนที่ธุรกิจสามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้บ้าง รวมถึงพิจารณาการลงทุนว่าเหมาะสมกับกำลังของธุรกิจในปัจจุบันหรือไม่ การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนดำเนินงานต้องเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจและควรคำนึงถึงความคาดหมายของพันธมิตรธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่นกัน โดยสามารถเริ่มจากเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันสำหรับธุรกิจ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการค้าและธุรกรรมออนไลน์ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการสูญเสียทรัพยากร

3. เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ลงมือตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและกำหนดแผนกำกับดูแล กระตุ้นความยั่งยืนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเสริมศักยภาพของพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความยั่งยืน ยกตัวอย่าง การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ เช่น ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลัง ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความยั่งยืนองค์กร และพัฒนาระบบจัดการบุคลากรให้มีความสามารถและมีความสุขกายใจในการทำงาน

4. รายงานความคืบหน้า หลังจากการวางแผนและดำเนินการในขั้นตอนที่ 1-3 แล้ว จะต้องสามารถรายงานความคืบหน้าและประเมินผลงานได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อภายในและภายนอกองค์กร เช่น รายงานความคืบหน้าต่อผู้บริโภค นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล พัฒนาสนับสนุนกลยุทธ์และโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

มีที่ปรึกษาดี ช่วยให้ SME ไปถึงเป้าหมายได้ไม่ยาก
 
แผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยการดำเนินการและรายละเอียดใน 4 ขั้นตอนจะขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ทั้งจากภาครัฐฯ และเอกชนที่สามารถช่วยธุรกิจได้ เช่น
 
• บริษัทที่ปรึกษาด้าน ESG และการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน
 
• หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงพลังงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
• องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ
 
• สถาบันการเงิน และธนาคาร ซึ่งสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ และมีแหล่งเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถทำให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายความยั่งยืนได้อย่างราบรื่น

ดังนั้น ธุรกิจที่เตรียมพร้อมและปรับตัวได้ไว จะสร้างโอกาสในการแข่งขันและสามารถยกระดับเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะช่วยทั้งธุรกิจ และโลกของเราไปพร้อม ๆ กัน 

#finbizbyttb #โครงการเสริมความรู้SME
#ESG #smartSME #เอสเอ็มอียุคดิจิทัล
#ตัวช่วยเอสเอ็มอี #SMEเติบโตอย่างยั่งยืน
#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น
#ttb #MakeREALChange
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2567 เวลา : 10:47:21
27-05-2024
เบรกกิ้งนิวส์
1. ประกาศ กปน.: 29 พ.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกิ่งแก้ว

2. MTS Gold คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 2,300 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,355 เหรียญ

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.55-36.80 บาท/ดอลลาร์

4. ค่าเงินบาทเปิดวันนี้ (27 พ.ค.67) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 36.65 บาทต่อดอลลาร์

5. มรสุมยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลฝนฟ้าคะนองในภาคเหนือ 70% กรุงเทพปริมณฑล-ภาคกลาง 40% ภาคอีสาน-ภาคตะวันออก 30% ภาคใต้ 20%

6. ทองเปิดตลาด (27 พ.ค.67) ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 41,100 บาท

7. ตลาดหุ้นไทยเปิด (27 พ.ค.67) บวก 2.39 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,366.87 จุด

8. ประกาศ กปน.: 29 พ.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกิ่งแก้ว

9. พรุ่งนี้ น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สต./ลิตร ส่วน "ดีเซล" ปรับขึ้น 50 สต./ลิตร

10. ตลาดหุ้นปิด (24 พ.ค.67) ลบ 3.36 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,364.48 จุด

11. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (24 พ.ค.67) ลบ 5.85 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,361.99 จุด

12. MTS Gold คาดจะมีกรอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่บริเวณ 2,300 เหรียญ และ 2,280 เหรียญ

13. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.55-36.80 บาท/ดอลลาร์

14. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (23 พ.ค.67) ร่วง 55.70 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็ง-กังวลเงินเฟ้อสูงหนุนเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน

15. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน (23 พ.ค.67) ร่วงหนัก 605.78 จุด นักลงทุนกังวลเงินเฟ้อสูงหนุนเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 1:19 pm