ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ธนชาตขายกองทุนตราสารหนี้ตปท. 2 กองทุน 6 เดือน,12 เดือน


บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ธนชาต Fixed Income 20 (TFixedIncome20) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.25% และกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ Y10 (T-FixFIFY10) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 12 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.70% ต่อปี โดยทั้งสองกองทุน เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2555

นายสุรธีร์ กิตติวรวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ จะทำการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 20 (TFixedIncome20) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.25% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ธนาคาร Union National Bank / Abu Dhabi Commercial Bank / First Gulf Bank ประมาณ 20 % ลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน USD ธนาคาร PT Bank CIMB NIAGA (Indonesia) ประมาณ 20% ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย Banco do Brazil / Itau Unibanco S.A. ประมาณ 20% / Banco Bradesco ประมาณ 18% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

ที่ออกโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส / บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ประมาณ 21.90%  และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10%  อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.4321% ต่อปี   โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1821% ต่อปี  และกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ Y10 (T-FixFIFY10) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 12 เดือน  ผลตอบแทนประมาณ 3.70% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ธนาคาร Union National Bank / ธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank / ธนาคาร Frist Gulf Bank ประมาณ 22%  ลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน USD ธนาคาร PT Bank CIMB NIAGA (Indonesia) ประมาณ 22%  ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย Banco do Brazil ประมาณ 9.90%

ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย  Itau Unibanco S.A. ประมาณ 23% ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย Banco Bradesco ประมาณ 23 % และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10%  อายุประมาณ 12 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.9175% ต่อปี   โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.2175% ต่อปี โดยทั้งสองกองทุน เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการ เสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทร  0-2126-8399  กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  โทร 1770  หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 
www.thanachartfund.com


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 พ.ค. 2555 เวลา : 14:44:27

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:36 am