ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.คุมเข้มรอบเขตพระราชฐาน เล็งปิด3โรงเรียน


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า  ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงของ กทม. อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้อำนวยการเขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตพระนคร เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนทั้งต่อต้านและสนับสนุนการเสนอร่าง พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ ซึ่งอาจมีสถานการณ์รุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการ

เบื้องต้นสั่งการให้ทุกหน่วยงานทั้งสำนักและสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมปฏิบัติงานให้การสนับสนุนภารกิจหน่วยงานด้านความความมั่นคงภาครัฐตามที่ร้องขอ โดยให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องมืออุปกรณ์ สำนักเทศกิจจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยเตรียมความพร้อมบุคลากร เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล รถพยาบาล รถศูนย์เอราวัณ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือเครือข่ายและโรงพยาบาลเอกชนบริเวณใกล้เคียงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ สำนักการจราจรและขนส่งดูแลระบบสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร และตรวจสอบระบบ CCTV ให้สามารถใช้งานและบันทึกเหตุการณ์ได้ 24 ชั่วโมง รวมถึงให้ดูแลความปลอดภัยของเขตพระราชฐาน และสถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบด้วย

นอกจากนี้ โรงเรียนในสังกัด กทม.ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงการชุมนุมทั้ง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมบพิตร โรงเรียนสุโขทัย และโรงเรียนสวัสดิวารีสีมาราม ให้มีการติดตามประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาหากมีเหตุการณ์รุนแรงจะมีการพิจารณาปิดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

ขตะเดียวกัน กทม.ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเหตุการณ์รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กทม. ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. โทร. 0 2224 2940, 0 2225 5610 โดยมีรองปลัด กทม. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ติดตามและรายงานสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 มิ.ย. 2555 เวลา : 13:46:30

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 1:51 am