ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พันธมิตรออกแถลงการณ์เลื่อนชุมนุม 5 มิ.ย.-ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังในที่ตั้ง


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ เรื่องการงดการประชุมสภาร่วมและการงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. พ.ศ. 2555 นั้น มาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นผลมาจากความสำเร็จในการสำแดงพลังการเคลื่อนไหวกดดันของพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ประการที่สอง เป็นผลมาจากแรงกดดันจากแถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ 4/2555 ที่จะชุมนุมแบบปักหลักพักค้างที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ประการที่สาม เป็นผลมาจากการรับคำร้องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่นักการเมืองกระทำการฉีกล้มล้างรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่มาจากการลงประชามติด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ย่อมแสดงให้เห็นว่าหากทุกองค์กรที่มีหน้าที่ได้กระทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะสามารถหยุดยั้งไม่ให้เกิดวิกฤติการณ์ในบ้านเมืองนี้ได้

อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยยังไม่มีกำหนดชัดเจนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาตินั้น ทำให้ไม่สามารถจะไว้วางใจสถานการณ์ได้ว่าจะมีการพิจารณาเพื่อออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดทุจริต ทำลายบ้านเมืองอีกเมื่อใด ดังนั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปดังต่อไปนี้ 1.เห็นควรให้เลื่อนการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในวันที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2555 ออกไปก่อน และ2.ขอให้พี่น้องประชาชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนชาวไทยผู้รักชาติ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังในที่ตั้ง และสร้างกิจกรรมและพร้อมเคลื่อนมวลชนโดยทันทีที่มีแถลงการณ์ของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 มิ.ย. 2555 เวลา : 16:57:30

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 10:55 am