ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.กรุงศรี ออกกองทาร์เก็ตฟันด์จับจังหวะซื้อหุ้นราคาถูก ตั้งเป้าผลตอบแทน 8%


บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 8% ทาร์เก็ต  (KFEQ8) อายุโครงการประมาณ 8 เดือน ตั้งเป้าผลตอบแทน 8% จากการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เสนอขายระหว่างวันที่ 14–20 มิ.ย. 55  ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
 

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด          เปิดเผยว่าบริษัทฯ จะเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 8% ทาร์เก็ต (KFEQ8)  ที่มีการบริหารจัดการกองทุนแบบเชิงรุกโดยการคัดเลือกหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเติบโตสูง และเน้นไปที่หุ้นที่จ่ายปันผลดีหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเป็นหลัก  เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นในตลาดหุ้นไทย  ทั้งนี้ กองทุน KFEQ8 ได้ตั้งเป้าจ่ายผลตอบแทนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 8%  ขึ้นไปหรือมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 10.91 บาท ต่อหน่วยต่อเนื่องกัน 5 วันทำการหรือตามมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ครบอายุโครงการ   โดยบริษัทฯ จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อไป
 

นายฉัตรพีกล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองในเชิงบวกกับสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย  ซึ่งการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหุ้นไทยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง  ซึ่งโอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะกลับไปยืนที่ 1,250 จุดก็ยังมีความเป็นไปได้ภายในปลายปีนี้  แม้ว่าในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมืองของไทย  วิกฤติหนี้สาธารณะของยุโรป  และอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน  ซึ่งทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลและขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา แต่ในแง่ของผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยถือว่ามีน้อยมาก

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแนวโน้มในระยะยาวของตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นทิศทางขาขึ้น  เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการทั้งด้านอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียที่มีแนวโน้มสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว  และภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยเองที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง  นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตประมาณ     5.75% จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา  รวมถึงการเร่งตัวของการใช้จ่ายในโครงการต่างๆของภาครัฐซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ส่งผลดีต่อ ระบบเศรษฐกิจไทย  นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่าปี 2013 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตถึง 7.78%   ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยก็มีแนวโน้มเติบโตดีในระดับต้นๆของภูมิภาค  จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและได้รับประโยชน์จากการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 23% ในปีนี้และ 20% ในปีหน้า รวมถึงนโยบายต่างๆของรัฐที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน ที่สำคัญราคาหุ้นไทยในปัจจุบันมีสัดส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ประมาณ 11 เท่ากว่าๆ ซึ่งถือว่ามีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
 

“กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 8%ทาร์เก็ต  (KFEQ8)  เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในตราสารทุน  เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยและต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย  สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัท ฯ คาดว่ากองทุนดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเนื่องจากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น การจัดสรรเงินบางส่วนมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยในจังหวะที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้” นายฉัตรพี กล่าว

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 มิ.ย. 2555 เวลา : 16:05:19

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 1:27 am