ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ธนชาตขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน ผลตอบแทน 2.90%บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #4 (TFIX-3M#4) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 2.90% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ -ขาย วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2555
 
นายสุรธีร์ กิตติวรวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทเสนอขายกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #4 (TFIX-3M#4) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.90% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ ประมาณ 31.40% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ธ.ไอซีบีซี (ไทย) / ธ.ทิสโก้ ประมาณ 22% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย / ธ.ธนชาต ประมาณ 22% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส  / บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ประมาณ 24.50 และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10%  อายุประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.1330% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.2330% ต่อปี  รับคำสั่งซื้อ - ขาย วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทร 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1770 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 มิ.ย. 2555 เวลา : 12:48:41

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 1:51 am