ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
INTUCH เป็นหลักทรัพย์ใหม่ในดัชนี FTSE SET Large Cap รอบครึ่งหลังปีนี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และฟุตซี่ กรุ๊ป (FTSE) ผู้จัดทำดัชนีระดับสากล ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series สำหรับรอบครึ่งหลังของปี 2555 โดย บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) เป็นหลักทรัพย์ใหม่ที่เข้ารวมคำนวณในดัชนี FTSE SET Large Cap แทนที่ บมจ. การบินไทย (THAI) ขณะที่หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้ารวมคำนวณในดัชนี FTSE SET Mid-Cap จำนวน 3 หลักทรัพย์  ส่วนดัชนี FTSE SET Small Cap จำนวน 12 หลักทรัพย์ และดัชนี FTSE SET Shariah จำนวน 13 หลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา

การคำนวณดัชนี FTSE SET (FTSE SET Advisory Committee) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุนทั้งระดับประเทศและสากล โดยได้มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มีต่อดัชนี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์พื้นฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและโปร่งใส
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มิ.ย. 2555 เวลา : 12:04:45

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 2:15 am