ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.กรุงไทยเปิดขายกองทุนเปิดลงทุนตราสารในประเทศ ผลตอบแทน 2.95%


นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน3 ( KTSIV6M3 ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เป็นกองทุนประเภท Roll Over อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ระยะสั้น ของธนาคารออมสิน ธนาคารเกียรตินาคิน และตั๋วแลกเงินของภาคเอกชน โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.95% ต่อปี ซึ่งบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากผลตอบแทนที่ได้รับ

สำหรับแนวโน้มการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ ยังมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นรุ่นอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 0 ถึง -1 bps.มาอยู่ที่ระดับ 2.96 – 3.15% โดยอัตราการประมูลพันธบัตรในตลาดแรก ต่อปริมาณพันธบัตรที่เปิดจำหน่าย (Bid Coveraage Ratio – BCR) รุ่นอายุ 6 เดือนอยู่ที่ 1.40 เท่า ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ล่าสุดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.00% ต่อปี เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังมองว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านการขยายตัวมากกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ จากปัจจัยเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ขยายวงกว้างกว่าที่คาดไว้

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มมีการทยอยปรับเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ประเภท 6 เดือนอยู่ระหว่าง 2.25 – 2.60% ต่อปี สำหรับธนาคารขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 2.00 – 3.55%ต่อปี ทั้งนี้ ผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้น ค่อนข้างจูงใจเมื่อเทียบกับการลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือเงินฝากระยะเดียวกัน

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มิ.ย. 2555 เวลา : 17:11:00

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 11:35 am