ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บตท. จับมือ การเคหะแห่งชาติ ร่วมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์วันนี้  (22 มิถุนายน  2555)  ณ  กระทรวงการคลัง    ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  และ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)  เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์     โดยมี นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี     นายวิฑูรย์  เจียสกุล  ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ   และนางพรนิภา  หาชัยภูมิ  กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง   และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า   ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน    ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  และที่สำคัญเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง  เนื่องจากความต้องการของประชาชนยังมีอยู่อีกจำนวนมาก  โดยพันธกิจหลักของ บตท. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งเดียวที่เป็นกลไกของภาครัฐในการระดมทุนโดยนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  การออกตราสารที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังเพื่อระดมทุนจากตลาดทุนสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย    เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัยให้สามารถมีแหล่งเงินทุนในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน  ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายและลดภาระภาครัฐอีกทางหนึ่งตลอดจนสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์  และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า การดำเนินงานของ บตท. นั้น  เพื่อมุ่งพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  เติมเต็มระบบการเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   การแถลงข่าวในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามพันธกิจหลักและร่วมทำธุรกรรมในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย  โดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   
 
นางพรนิภา กล่าวเพิ่มเติมว่า  บตท. สามารถเป็นเครื่องมือในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐ   โดยการทำ  Securitization   หรือ  “การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์”   เพื่อระดมเงินให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย    ตลอดจนการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ว่างเปล่าของรัฐ   กล่าวสรุปคือ บตท. สามารถทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐ  อาทิ  ทำหน้าที่เป็น “นิติบุคคลเฉพาะกิจของรัฐ”   หรือ   “Public SPV”   ในการออกตราสารระดมทุนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดตั้ง SPV และลดภาระการสนับสนุนของรัฐ     รวมทั้งทำหน้าที่เป็น  “Credit  Enhancer”   คือ การค้ำประกันให้กับตราสาร  Securitization  เพื่อลดภาระการค้ำประกันของรัฐ   ตลอดจนทำหน้าที่เป็น  “Financial Advisor/ Servicer /  Transaction Administrator”  หรือ เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดโครงสร้างธุรกรรม  หรือเป็นผู้ให้บริการหรือการบริหารจัดการกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์นั่นเอง   

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มิ.ย. 2555 เวลา : 16:38:15

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 8:19 am