ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ฟินันซ่าออกกองตราสารหนี้ เสนอขาย25-29 มิ.ย. ผลตอบแทน 3.2%


นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ฟินันซ่า เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน2 (FAM FIPR 3M2) จะเปิดเสนอขายตั้งแต่ 25 - 29 มิถุนายนนี้ ด้วยประมาณการผลตอบแทนที่ 3.2% ต่อปีสำหรับการลงทุน 3 เดือน  โดยเป็นกองทุนที่โรลโอเวอร์มาจากกองแรก  โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท   FAM FIPR 3M2 เป็น specific fund หรือกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยในครั้งนี้เราจะลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศ สกุลเงิน USD หรือ CNY กับธนาคาร BOC, Macao, ธนาคาร CIMB, Niaga, Indonesia หรือเงินฝากสกุลเงิน AED กับ ธนาคาร Abu Dhabi Commercial bank ,UAE (F1) * ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ**  เงินฝาก AED ธนาคาร Union National Bank, UAE(P-1)* หรือ  เงินฝากธนาคารและ/หรือตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้**  ตราสารหนี้ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (BBB)  ตั๋วเงิน หรือ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ขึ้นไป*** ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
        
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้มีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุก ๆ 3 เดือนโดยประมาณ นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนและ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ในระยะเวลานานประมาณ 3 เดือนสำหรับการลงทุนแต่ละรอบ  กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเราจะทำการการป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
         
นายธีระพันธ์ กล่าวอีกว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนไหวทั้งจากยุโรป  อเมริกา และจีน  โดยเฉพาะการแถลงการณ์ของผลประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ล่าสุด (วันที่ 21 มิย. 55) ที่ขยายระยะเวลามาตรการ Operation Twist หรือ การขายพันธบัตรระยะสั้นและซื้อพันธบัตรระยะยาวออกไปจนถึงสิ้นปี 2555  ซึ่งสร้างความผิดหวังต่อตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะออกมาตรการ QE 3 หรือมาตรการใหม่ๆ มากกว่านี้  นอกจากนั้นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศย้ำอีกครั้งถึงการคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในระดับต่ำต่อไปจนถึงปี 2557 และปรับประมาณการ GDP ปีนี้จาก 2.4 - 2.9% เป็น 1.9 - 2.4%  ทำให้ภาวะตลาดยังคงมีความผันผวนต่อไป ทั้งอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงตลาดหุ้น  การลงทุนในตราสารหนี้ยังคงเป็นแหล่งที่พักเงินให้กับนักลงทุนที่ดี  โดยการลงทุนระยะสั้นยังคงเป็นตลาดที่เหมาะสมเพื่อใช้รอจังหวะในการลงทุน และใช้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเมื่อมีโอกาสในอนาคต  
 

บลจ.ฟินันซ่าออกกองตราสารหนี้ เสนอขาย25-29 มิ.ย. ผลตอบแทน 3.2%
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 มิ.ย. 2555 เวลา : 13:51:38

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 1:31 am