ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ TFixedIncome 23 ผลตอบแทน 3.25% ต่อปี


บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ "กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 23" (TFixedIncome23) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.25% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2555

นายสุรธีร์ กิตติวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ "กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 23" (TFixedIncome23) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.25% ต่อปี

สำหรับเป้าหมายลงทุน จะลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ธนาคารUnion National Bank ประมาณ 20%, ธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank / First Gulf Bank ประมาณ 20% ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย Banco Bradesco /Itau Unibanco S.A. ประมาณ 20% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย Emirates NBD ประมาณ 18% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส / บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น / บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ประมาณ 21.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.4038% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1538%ต่อปี โดยเสนอขายครั้งเดียวถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทร 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1770 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2555 เวลา : 16:00:17

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 1:51 am